Utbildning eBVD hösten 2018

Utbildning eBVD hösten 2018

Välkommen att som ny eller nygammal användare utbilda dig i verktyget för eBVD och i hur du fyller i den elektroniska byggvarudeklarationen eBVD 1.0.Du anmäler dig direkt på IVL:s hemsida. Höstens webbinarier är planerade till 5 september och 11 november eBVD står för...
eBVD i fortsatt utveckling

eBVD i fortsatt utveckling

eBVD1.0 är formatet för den elektroniska byggvarudeklarationen och branschsstandarden för att innehållsdeklarera byggmaterial. Föreningen för Byggvarudeklarationer har överlåtit till Byggmaterialindustrierna att fortsätta utvecklingen i samverkan med övriga parter i...

Nordbyggs guldmedalj 2018 för bästa produktinnovation

    Årets vinnare av Nordbyggs Guldmedalj utsedd – en innovation så självklar! Vinnaren i år borde vunnit igår. Men nu är vi kanske äntligen här – när man kan arbeta bekvämt även när man är två… Gravidbyxan från Operose banar ny väg. Här läser du om varje finalist...

Boverkets förslag till klimatdeklaration

Boverkets svar på regeringsuppdraget är ett förslag att regler införs med krav på klimatdeklaration av byggnader. Syftet med klimatdeklarationen är att i ett första steg öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan. Klimatdeklarationen föreslås följa...