Byggmaterialindustriernas styrelse

Ordinarie ledmöter

Britta Permats, ordförande

Britta Permats, ordförande

Svensk Ventilation

Magnus Ohlsson, 1:e vice ordförande

Magnus Ohlsson, 1:e vice ordförande

Cementa

Anna Ryberg Ågren

Anna Ryberg Ågren

Svenskt Trä

Jenny Adnerfall

Jenny Adnerfall

Golvbranschen GBR

Veronica Koutny Sochman, 2:a vice ordförande

Veronica Koutny Sochman, 2:a vice ordförande

Swedisol

Anders Anderberg

Anders Anderberg

Saint-Gobain Weber

Mikael Axelsson

Mikael Axelsson

Moelven Wood

Malin Löfsjögård

Malin Löfsjögård

Svensk Betong

Katariina Raivio Pålsson

Katariina Raivio Pålsson

Knauf Danogips

Henrik Jansson

Henrik Jansson

SVEFF - Sveriges Färg- och limföretagare