eBVD

Välkommen till eBVD

– systemet för spårbarhet, digitalt flöde och registrering av Byggvarudeklarationer

eBVD 2.0 är en branschstandard och byggbranschens senaste format av Byggvarudeklaration. Vad som ska registreras i eBVD 2.0 är  överenskommet av hela byggbranschen i ett stort samarbetsprojekt. Format och innehåll ägs av Byggmaterialindustrierna som bevakar nya regler och utvecklar Byggvarudeklarationen i samverkan med bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer om historiken och samarbetet kring formatet eBVD >>
Läs mer om Byggmaterialindustriernas ställningstagande ang delning av produkt- och miljödata >>

Vad ska jag fylla i?
eBVD 2.0 har  olika informationsfält att fylla i, obligatorisk och frivillig information. Här finner du anvisningar om hur du ska fylla i alla fält. Har du frågor om eBVD-systemet kontaktar du vår support via mejladressen ebvd-support@ivl.se. Välkommen!

Den 13/4 finns möjlighet att lära mer om eBVD-systemet, se mer information här:

Digital miljöinformation blir verklighet

Digital miljöinformation gör det effektivt att tillhandahålla och använda miljöinformation för byggmaterial. För att erbjuda digital miljöinformation till alla användare skapar vi i samarbete med beställare nya web-apier för eBVDsystemet. Basta implementerar det även i sin loggbok så att den information som byggmaterialindustrin lägger in i sina eBVDer blir direkt synligt i loggboken. Informationsägaren det vill säga företagen godkänner om informationen får delas. Nu följer andra efter och väljer samma väg som Basta vilket vi i eBVD teamet tycker är en rolig och viktig utveckling.

Digital överföring av eBVD för ett obrutet flöde av miljöinformation.

Vi har  utvecklat en tjänst för att era byggvarudeklarationer ska kunna delas digitalt. Syftet är att skapa ett digitalt flöde för informationen kring produkter som ingår i ett byggnadsverk för att få kvalitetssäkrad information på ett effektivt sätt. Hittills har vi knutit avtal med BASTA och Golvbranschen GBR. Ni har förstås fortsatt kontroll över er produktinformation och vi ber er därför att godkänna att eBVD i Norden AB får dela era publicerade eBVD:er med dem. Godkänner ni att era deklarationer delas kommer de att synas i golvbranschens Kretsloppsmärkning och i BASTA-systemets loggbokstjänst i de byggprojekt där era produkter används, för ytterligare information hur de kommer använda er information: Grunderna för digital överföring av eBVD.

 Det är administratören på företaget som kan aktivera i systemet. I användarmanualen under avsnittet Din organisation (endast för administratörer) och sidan 18 Åtkomstbehörighet till andra organisationer finns instruktionen för hur ni gör detta. I korthet gör ni så här:

 • Navigera till fliken ”Digital transfer off eBVD”
 • Klicka i de organisationer som du vill ska få tillgång till dina publicerade deklarationer, i dagsläget BASTA och GBR.
 • Du kan också i detalj specificera vilken information i deklarationerna som dessa organisationer ska kunna läsa genom att klicka på Edit organizations permissions.
 • Där kan ni tex välja att bara visa vissa delar av deklarationen eller om den konfidentiella informationen inte ska skickas. Default här är att all information som ni angett som konfidentiell inte skickas.
 • Ange vilka dokument som ska delas under ”Allocated documents” default här är alla era publicerade dokument.  

Har du ytterligare frågor om hur detta fungerar kontakta supporten på eBVD-support@ivl.se.

Information in English >>

 

Röster om eBVD

eBVD ger ett fantastiskt faktaunderlag där alla slags miljökrav som ställs av olika aktörer samlats upp och deklarerats i ett dokument och på ett branschgemensamt format av den som sätter produkten på marknaden. Att deklarationen nu finns digitalt kommer underlätta implementeringen i BIM och annan digitalisering av byggsektorns processer.

– Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

För att ha kontroll på vilka ämnen som ingår i byggmaterial behövs ett digitalt verktyg, eBVD. Det digitala formatet effektiviserar kommunikation och möjliggör versionshantering, informationen finns samlad i en databas.

De uppgifter som efterfrågas i eBVD bygger på en överenskommelse inom branschen. Byggmaterialindustrin, Byggindustri, Fastighetsägare och konsulter har gemensamt arbetat fram vilka uppgifter som ska  ingå.

– Lars Lundberg, Weber Sverige

eBVD är angeläget för att möjliggöra en tydligare transparens i hela byggledet. Med eBVD skapas bättre förutsättningar för en stegvis förbättrad miljöprestanda genom att beställare får bättre förutsättningar att beställa rätt och för  materialleverantörer att fortsatt utveckla produkter och lösningar i samverkan med entreprenörer och kravställare.

– Karin Comstedt Webb, Cementa

Kom igång – så här gör du

 1. Skapa ett konto.
 2. Här registrerar du företags­uppgifter, omsättning, antal BVDer ni avser att fylla i under första året och anger om företaget är medlem i Byggmaterialindustrierna.
 3. Skicka in dina registrera­de uppgifter.
 4. Efter registrering får du en bekräftelse per mejl med ett licensavtal.
 5. Läs och se också vilken avgift som gäller för ert företag. Skriv under (firma­tecknare eller annan behörig person) och returnera till anna.jarnehammar@ivl.se.se eller eBVD i Norden AB, c/o IVL Sv Miljlöinstitutet, Box 210 60, 100 31 Stockholm, som han­terar avtalen.
 6. När vi fått underskrivet avtal får du inloggningsuppgif­ter och du laddar ned syste­met från hemsidan .
 7. Börja registrera och administrera dina eBVD:er!

Information om eBVD

Varför eBVD?

Innehållet i eBVD1.0 är överenskommet och förankrat hos hela byggbranschen:  materialtillverkare, entreprenörer, fastighetsförvaltare och alla som behöver byggmaterialfakta.

5 fördelar med eBVD

1. Informationen i eBVD förbättrar möjligheten till materialval utifrån hållbarhetsaspekter

2. eBVD höjer kunskapen om viktiga lagkrav för byggvaror

3. eBVD effektiviserar miljöinformationen kopplat till bygg- och anläggningsprocessen

4. eBVD gör det enklare att hitta information om många produkter på samma plats.

5. eBVD är anpassat för en framtida digitalisering i byggbranschen och en framtida hållbar utveckling inom samhällsbyggandet.

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren för eBVD applikationen/systemet och om eBVD1.0-formatet.

1. Finns det en engelsk version av e-BVD?
Ja, både i systemet och om systemet. Du väljer språk i själva applikationen genom att trycka på engelska/svenska-knapparna längst upp till höger. Den engelska manualen hittar du på byggmaterialindustriernas hemsida.

2. Vem kontaktar jag om jag behöver hjälp när jag försöker registrera en produkt?
Du skickar enklast ett mail till eBVD:s support: eBVD-support@ivl.se

3. Kan man vara fler användare inloggade samtidigt på samma konto?
Ja, det fungerar att flera personer inom samma företag är inloggade på samma konto samtidigt. Huvudadministratören väljer tillgänglighet för innehåll och administration för företagets användare..

4. Måste man fylla i alla fält för att kunna publicera en deklaration?
De lila fälten i deklarationen är obligatorisk information och måste fyllas i innan du kan publicera en deklaration.

5. Hur länkar jag min eBVD till vår hemsida?
Under Mina dokument finns länkadress till varje eBVD. Om du lägger upp den på företagets hemsida så kommer alltid den senaste versionen av din deklaration att visas när man trycker på länken. Detta förutsätter att deklarationen som är publicerade. Du behöver alltså inte ändra länkningen när du ändrar i din deklaration och en ny version skapas. Vill du ha en specifik version länkad till din hemsida så väljer du önskat versionsnummer från listan och ersätter med siffran 0 i pdf-länkadressen. Exempel på versionshantering: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/17/0/Pdf

6. Vad är skillnaden mellan eBVD 1.0 (eBVD2015) och eBVD-systemet?
eBVD 1.0 (eBVD2015) är formatet, en branschstandard och innehållsdeklaration för miljöinformation om byggmaterial.
eBVD är systemet, webbapplikationen, för den elektroniska Byggvarudeklarationen eBVD1.0.

Vad kostar det?

Aktuella avgifter hittar du här: Avgifter eBVD2015 januari 2022

Styrelsen för eBVD i Norden AB har beslutat om att göra om prismodellen för eBVD-systemet i samband med att vi nu också uppgraderar systemet till en web-tjänst. Det innebär att nya priser kommer att börja gälla från och med 1 januari 2023. Vi kommer nu ha fyra kategorier av priser för våra kunder som beror på vilken omsättning bolaget har. Den årliga avgiftens storlek baseras på om ert bolag är mikro, litet, medelstort eller stort företag. Inträdesavgiften tas bort. 

Prissättningen baseras på omsättningen föregående år baserat från listor från UC.

Priser kommer också justeras årligen enligt tjänsteprisindex med start from 2024-01-01.   

De nya priserna som gäller från 1 januari 2023 hittar du här

Utbildning i eBVD

Vi anordnar utbildningstillfällen löpande och de annonseras på IVL:s och Byggmaterialindustriernas hemsidor. Här kan du se en inspelning av ett utbildningstillfälle, ett webbinarium och du ser hela presentationen och kan spola fram och tillbaka för de avsnitt du vill veta mer om.

Kom igång med eBVD

Ladda ner eBVD-systemet

Sök i eBVD-systemet

Fyll i eBVD

eBVD 2.0