eBVD

eBVD – systemet för spårbarhet, digitalt flöde och registrering av Byggvarudeklarationer

eBVD 2.0 är en branschstandard och byggbranschens senaste format av Byggvarudeklaration. Vad som ska registreras i eBVD 2.0 är  överenskommet av hela byggbranschen i ett stort samarbetsprojekt. Format och innehåll ägs av Byggmaterialindustrierna som bevakar nya regler och utvecklar Byggvarudeklarationen i samverkan med bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer om historiken och samarbetet kring formatet eBVD >>
Läs mer om Byggmaterialindustriernas ställningstagande ang delning av produkt- och miljödata >>

Information om eBVD

Du hittar webb-applikationen och sökfunktionen här: eBVD

Här kan du ta del av presentationen av den nya webb-applikationen från lanseringen den 22/11:
eBVD webbapplikation

För mer information om systemet, se eBVD – IVL.se

Har du ytterligare frågor om hur detta fungerar kontakta supporten på eBVD-support@ivl.se.

Information in English >>

Varför eBVD?

Innehållet i eBVD är överenskommet och förankrat hos hela byggbranschen:  materialtillverkare, entreprenörer, fastighetsförvaltare och alla som behöver byggmaterialfakta.

5 fördelar med eBVD

1. Informationen i eBVD förbättrar möjligheten till materialval utifrån hållbarhetsaspekter

2. eBVD höjer kunskapen om viktiga lagkrav för byggvaror

3. eBVD effektiviserar miljöinformationen kopplat till bygg- och anläggningsprocessen

4. eBVD gör det enklare att hitta information om många produkter på samma plats.

5. eBVD är anpassat för en framtida digitalisering i byggbranschen och en framtida hållbar utveckling inom samhällsbyggandet.

Utbildning i eBVD

Vi anordnar utbildningstillfällen löpande. De annonseras på IVL:s hemsida; Evenemang – IVL.se

 

Röster om eBVD

eBVD ger ett fantastiskt faktaunderlag där alla slags miljökrav som ställs av olika aktörer samlats upp och deklarerats i ett dokument och på ett branschgemensamt format av den som sätter produkten på marknaden. Att deklarationen nu finns digitalt kommer underlätta implementeringen i BIM och annan digitalisering av byggsektorns processer.

– Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

För att ha kontroll på vilka ämnen som ingår i byggmaterial behövs ett digitalt verktyg, eBVD. Det digitala formatet effektiviserar kommunikation och möjliggör versionshantering, informationen finns samlad i en databas.

De uppgifter som efterfrågas i eBVD bygger på en överenskommelse inom branschen. Byggmaterialindustrin, Byggindustri, Fastighetsägare och konsulter har gemensamt arbetat fram vilka uppgifter som ska  ingå.

– Lars Lundberg, Weber Sverige

eBVD är angeläget för att möjliggöra en tydligare transparens i hela byggledet. Med eBVD skapas bättre förutsättningar för en stegvis förbättrad miljöprestanda genom att beställare får bättre förutsättningar att beställa rätt och för  materialleverantörer att fortsatt utveckla produkter och lösningar i samverkan med entreprenörer och kravställare.

– Karin Comstedt Webb, Cementa