Om oss

Välkomna till branschen där innovativa material och materialkombinationer ständigt utvecklas för att gynna ett hållbart och effektivt samhällsbyggande.

Byggmaterialindustrierna är en paraplyorganisation som välkomnar alla företag och branschorganisationer som tillverkar och arbetar med byggmaterial. Byggmaterialbranschen i Sverige omsätter omkring 200 miljarder SEK och sysselsätter drygt  50 000 personer.

Byggmaterialindustriernas främsta uppgift är att samordna, stärka och verka för de frågor som är gemensamma för hela byggmaterialindustrin.

Byggmaterialindustrierna är en förening STADGAR FÖR BYGGMATERIALINDUSTRIERNA 2023 och äger ett servicebolag (Byggmaterialindustrierna Bysam Service AB).