Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tillsammans med Byggmaterialindustriernas vd Jenny Svärd.

Regeringen har nyligen inrättat ett Godstransportforum med näringslivsrepresentanter för att diskutera och utveckla förutsättningarna för transportsystemet och godstransporter. Den 14 februari bjöd Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson in till ett första möte där Byggmaterialindustrierna deltog tillsammans med andra berörda branschorganisationer för att bidra med våra reflektioner.

– Ett välfungerande transportsystem med hög tillförlitlighet och där hela transportkedjan fungerar är en central fråga för byggmaterialindustrin. Det har stor betydelse för konkurrenskraften och i arbetet med klimatomställningen. Vi är därför väldigt glada över att ha blivit inbjudna att vara med i forumet och bidra i arbetet med att utveckla detta, säger Jenny Svärd, vd på Byggmaterialindusterierna.