Medlemskap

Som medlem i Byggmaterialindustrierna deltar du i ett kunnigt nätverk inom alla byggmaterialområden

När du är medlem i Byggmaterialindustrierna ingår du i nätverket för samtliga byggmaterialdiscipliner och kan påverka och bevaka viktiga övergripande frågor tillsammans med dina branschkollegor i byggmaterialindustrin. Våra gemensamma intressen får större tyngd, ges bredare grund och som medlem får du ett brett kontaktnät och en bredare arena.  Medlemskapet innebär bland annat:

Branschutveckling – vi driver och bevakar de frågor som är av gemensamt intresse för hela materialindustrin

Omvärldsbevakning – vi bevakar viktiga remisser, lagförslag och utredningar som påverkar företagen inom materialindustrin

Utskottsdeltagande – möjlighet att delta i något av Byggmaterialindustriernas utskott där vi tillsammans diskuterar prioriterade frågor att driva

Positioner – vi tar fram gemensamma positioner i våra fokusområden inom ramen för våra utskott och sprider dessa till exempel till politiker, myndigheter samt genom debattartiklar

Remisser – i våra olika utskott diskuteras och besvaras relevanta remisser 

Digitalisering – digitaliseringsfrågan är viktig för byggmaterialindustrin och vi deltar i diverse utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera överföringen av produkt- och miljöinformation genom värdekedjan 

Kunskapsspridning – Vi lyfter fram byggmaterialindustrins avgörande betydelse för ett hållbart samhällsbyggande, bland annat genom att berätta om olika trender och byggmaterialinnovationer

 

Representation i relevanta branschsamarbeten – vi representerar byggmaterialindustrin i olika branschgemensamma utvecklingsprojekt och samarbetsplattformar

Kontakta oss gärna om medlemskap eller för att få information om oss och om hur du går tillväga för att bli medlem. Mejla jenny@byggmaterialindustrierna.se eller ansök direkt genom att fylla i formuläret. Obligatoriska uppgifter är märkta med (*). Ansökan skickas genom att ni klickar på “Skicka” längst ned.

Ansökan om att bli medlem:

    Skicka in dina uppgifter så mailas medlemsansökan för digital signering till firmatecknare. I samband med signering av medlemsansökan godkänns Byggmaterialindustriernas stadgar.

    (1) Den person som ska vara Byggmaterialindustriernas kontaktperson i medlemsärenden.
    (2) Medlemsavgifterna för innevarande år bestäms på stämman som äger rum på våren året innan och baseras på omsättningen för året dessförinnan, dvs två år innan innevarande år. För 2022 är det således 2020 års omsättning som avgör medlemsavgiften. För organisationer är det medlemmarnas sammanlagda omsättning som är avgiftsgrundande. För aktuella medlemsavgifter, kontakta kansliet anna@byggmaterialindustrierna.se.

    Röster om medlemskapet

    Hör några av våra befintliga medlemmar berätta om varför de är medlemmar i Byggmaterialindustrierna: