Medlemskap

Som medlem i Byggmaterialindustrierna deltar du i ett kunnigt nätverk inom alla byggmaterialområden

När du är medlem i Byggmaterialindustrierna ingår du i nätverket för samtliga byggmaterialdiscipliner och kan påverka och bevaka viktiga övergripande frågor tillsammans med dina branschkollegor i byggmaterialindustrin. Våra gemensamma intressen får större tyngd, ges bredare grund och som medlem får du ett brett kontaktnät och en bredare arena.  Organisationen ger dig:

Branschstatistik & marknadsinformation –aktuell information om branschens utveckling

Branschutveckling – vi driver och bevakar de frågor som är viktiga för hela materialindustrin, för de olika materialen och för företagens processer

Debatt – debatt kring ditt företags frågor – vi skriver artiklar och diskuterar de för branschen aktuella frågorna som till exempel miljöinformation, vetenskapliga kriterier och sektorsstragier för energieffektivisering

Digitalisering – digitaliseringsfrågan är viktig för byggmaterialindustrin och vi värnar så väl utvecklingen som den viktiga produktinformationen som ni som byggmaterialföretag äger och vi ser till att den förvaltas rätt

eBVD – med upp till 50% rabatt. Tillsammans med IVL tillhandahåller och utvecklar vi systemet för byggvarudeklarationer och som medlem får du 50% rabatt om ditt företag är direktmedlem hos oss och 25% om du ingår i någon av våra medlemsorganisationer

Marknadsföring  – vi marknadsför och informerar om Sveriges alla byggmaterial i forum som regering, myndigheter, forskningsinstitut eller andra organisationer erbjuder och där byggmaterialindustrin har en självklar plats i byggprocesskedjan

Mässor och branschdagar  –  vi deltar på mässor och branschdagar för de olika materialslagen och berättar om innovationer, trender och samverkan både i Sverige och internationellt

Omvärldsbevakning –viktiga remisser, nya betänkande eller EU-förordningar som påverkar ditt företags affärsområde ser vi till att i god tid reagera på

Remisser – alla för Byggmaterialindustrierna intressanta remisser besvaras och ofta i gemensam beredning så att materialdisciplinerna får ge sin breda belysning och kunnande i frågan

Samverkansgrupper och styrelsemedverkan – representation i styrelser eller samverkansgrupper ligger i vår organisations uppdrag och som medlem får du insteg i branschens nätverksmöten med eget deltagande eller ingår själv i referensgrupper och representerar med fina branschkollegor.

Utskott och arbetsgrupper  –  del i någon eller några av Byggmaterialindustriernas utskott och arbetsrupper där vi tillsammans tar fram underlag för påverkan i de centrala frågorna för byggmaterialindustrin

Kontakta oss gärna om medlemskap eller för att få information om oss och om hur du går tillväga för att bli medlem. Mejla anna@byggmaterialindustrierna.se eller ansök direkt genom att fylla i formuläret. Obligatoriska uppgifter är märkta med (*). Ansökan skickas genom att ni klickar på “Skicka” längst ned.

Ansökan om att bli medlem:

    Skicka in dina uppgifter så mailas medlemsansökan för digital signering till firmatecknare. I samband med signering av medlemsansökan godkänns Byggmaterialindustriernas stadgar.

    (1) Den person som ska vara Byggmaterialindustriernas kontaktperson i medlemsärenden.
    (2) Medlemsavgifterna för innevarande år bestäms på stämman som äger rum på våren året innan och baseras på omsättningen för året dessförinnan, dvs två år innan innevarande år. För 2022 är det således 2020 års omsättning som avgör medlemsavgiften. För organisationer är det medlemmarnas sammanlagda omsättning som är avgiftsgrundande. För aktuella medlemsavgifter, kontakta kansliet anna@byggmaterialindustrierna.se.

    Röster om medlemskapet

    Hör några av våra befintliga medlemmar berätta om varför de är medlemmar i Byggmaterialindustrierna: