Medlemsansökan

Som medlem i Byggmaterialindustrierna deltar du i ett kunnigt nätverk inom alla byggmaterialområden

När du är medlem i Byggmaterialindustrierna ingår du i nätverket för samtliga byggmaterialdiscipliner och kan påverka och bevaka viktiga övergripande frågor tillsammans med dina branschkollegor i byggmaterialindustrin. Våra gemensamma intressen får större tyngd, ges bredare grund och som medlem får du ett brett kontaktnät och en bredare arena.  Organisationen ger dig:

Branschstatistik & marknadsinformation –aktuell information om branschens utveckling

Branschutveckling – vi driver och bevakar de frågor som är viktiga för hela materialindustrin, för de olika materialen och för företagens processer

Debatt – debatt kring ditt företags frågor – vi skriver artiklar och diskuterar de för branschen aktuella frågorna som till exempel miljöinformation, vetenskapliga kriterier och sektorsstragier för energieffektivisering

Digitalisering – digitaliseringsfrågan är viktig för byggmaterialindustrin och vi värnar så väl utvecklingen som den viktiga produktinformationen som ni som byggmaterialföretag äger och vi ser till att den förvaltas rätt

eBVD – med upp till 50% rabatt. Tillsammans med IVL tillhandahåller och utvecklar vi systemet för byggvarudeklarationer och som medlem får du 50% rabatt om ditt företag är direktmedlem hos oss och 25% om du ingår i någon av våra medlemsorganisationer

Marknadsföring  – vi marknadsför och informerar om Sveriges alla byggmaterial i forum som regering, myndigheter, forskningsinstitut eller andra organisationer erbjuder och där byggmaterialindustrin har en självklar plats i byggprocesskedjan

Mässor och branschdagar  –  vi deltar på mässor och branschdagar för de olika materialslagen och berättar om innovationer, trender och samverkan både i Sverige och internationellt

Omvärldsbevakning –viktiga remisser, nya betänkande eller EU-förordningar som påverkar ditt företags affärsområde ser vi till att i god tid reagera på

Remisser – alla för Byggmaterialindustrierna intressanta remisser besvaras och ofta i gemensam beredning så att materialdisciplinerna får ge sin breda belysning och kunnande i frågan

Samverkansgrupper och styrelsemedverkan – representation i styrelser eller samverkansgrupper ligger i vår organisations uppdrag och som medlem får du insteg i branschens nätverksmöten med eget deltagande eller ingår själv i referensgrupper och representerar med fina branschkollegor.

Utskott och arbetsgrupper  –  del i någon eller några av Byggmaterialindustriernas utskott och arbetsrupper där vi tillsammans tar fram underlag för påverkan i de centrala frågorna för byggmaterialindustrin

Kontakta oss gärna om medlemskap eller för att få information om oss och om hur du går tillväga för att bli medlem. Mejla anna@byggmaterialindustrierna.se eller ansök direkt genom att fylla i formuläret. Obligatoriska uppgifter är märkta med (*). Ansökan skickas genom att ni klickar på “Skicka” längst ned.

Bli medlem:


    Ange den person som ska vara Byggmaterialindustriernas kontakt i medlemsärenden (årsstämma, medlemsavgift etc.)