Byggmaterial

Byggmaterialindustrierna representerar följande material

Betong och cement

– ett av världens vanligaste material med stort användningsområde i byggnation och infrastruktur.

Trä

– från skogsbruk till färdig produkt.

Stål

– från balkar och broar till byggnadsdetaljer och bastuägg.

Berg, sten och grus

– miljarder års grund till nya material tur.

Isoleringsmaterial

– bättre ekonomi, brandskydd, komfort, värme och kyla.

Byggplåt

– traditionellt hantverk gynnar dagens materialkombinationer.

Installationer

– frisk luft är livsviktigt.

Färg, lim och fogmassor

– ett byggmaterial som skapar en fröjd för ögat och funktionen.

Gips

– användes som byggmaterial redan i Cheopspyramiden.

Koppar

– ett grundämne i jordskorpan.

Plast

– människans uppfinning.

Golv

– för olika utrymmen och rum.

Glas
Tätskikt