Arbetet med att uppgradera färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom Bygg- och anläggning pågår och lansering sker i december. Inriktningen är ett ökat fokus på cirkulära affärsmodeller och ett förtydligat budskap till politiken. Genom att visa på möjligheter, identifiera hinder och definiera åtaganden är färdplanen branschens egen beskrivning av resan mot nettonollutsläpp.

– Omställningen i sektorn har stor betydelse för att klimatmålen ska nås och teknikutveckling och innovation i Byggmaterialindustrin är en central del, säger Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna. Genom samarbete över värdekedjan skapar vi tillsammans goda förutsättningar för sektorns omställning!

Färdplanen samordnas av Byggmaterialindustrierna tillsammans med Byggföretagen, Installatörsföretagen, Innovationsföretagen, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Byggherrarna och Trafikverket.

Färdplanen har funnits sedan 2018 och samlar idag runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit målet att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045.

Den 4:e oktober genomförs en megaworkshop för att förankra arbetet i uppgraderingen med samtliga aktörer som står bakom färdplanen.