Utskottsarbetet i Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna arbetar i utskottsgrupper och bereder aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Vi har en stor utskottsgrupp som träffas ett par gånger om året och mindre arbetsutskott för enskilda ämnen så som: brand, standardisering, miljövärderingar, cirkulär ekonomi och LCA, byggmaterialkostnader, BBR – modernare Byggregler, energi och klimat. De mindre utskottsgrupperna aktualiseras och arbetar när det är aktuella möten, debatter och remisser.

Vi stämmer av materialdisciplinernas remissvar och skriver även gemensamma underlag beroende av område och fråga.

Hållbarhetsutskottet

Anders Rönneblad, Cementa AB
Magnus Wallin, Kingspan Insulation AB
Louise Röström, Saint Gobain Sweden AB
Christian Carlsvärd, Saint Gobain Sweden AB
Sanna Lindholm, Saint Gobain Sweden AB
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Kajsa Byfors, Svensk Betong
Britta Permats, Svensk Ventilation
Erik Österlund, Svensk Ventilation
Anders Rosenkilde, TMF Trä- och Möbelföretagen
Robin Ljungar, TMF Trä- och Möbelföretagen
Anne-Lee Bertenstam, Svenska Kyl – och värmepumpföretagen
Mats Björs, Swedisol
Henrik Jansson, SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare
Jenny Adnerfall, Golvbranschen GBR
Lena Lundberg, IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Annikki Hirn, Nordic Galvanizers
Pia Voutilainen, Scand Copper Development Ass., SCDA
Carl Wangel, Svenskt Trä/Skogsindustrierna

Specialutskott för

ABM/Regel

Johan Ericsson, Swegon
Joanna Nordström, GBR
Mikael Axelsson, Moelven
Ann-Sofie Hedström, Moelven
Johanna Ahlbin, Svenskt Trä
Johan Fröbel, Svenskt Trä
Johan Edward, Svensk Byggplåt
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Henrik Jansson, Sveff

Brandsäkerhet

Markus Peterson, Svensk Betong
Mats Björs, Swedisol
Rickard Nilsson, Gyproc Saint Gobain
Magnus Wallin, Kingspan Insulation
Peter Johnson, Moelven Wood

Byggkostnader

Mats Björs, Swedisol
Gustav Edgren, TMF
Magnus Wallin, Kingspan
Malin Löfsjögård, Svensk Betong

Energi

Britta Permats, Svensk Ventilation
Kajsa Byfors, Svensk Betong
Anne-Lee Bertenstam, SKVP
Christian Carlsvärd, Weber
Magnus Wallin, Kingspan
Mats Björs, Swedisol
Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen

Färdplan

Carin Comstedt Webb, Cementa
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Carl Wangel, Svenskt Trä
Susanne Rudenstam, Svenskt Trä
Erik Forsgren, Stålbyggnadsinstitutet
Mats Björs, Swedisol

Miljöinformation

Henrik Jansson, Sveff
Jenny Adnerfall, GBR
Kajsa Byfors, Svensk Betong
Robin Ljungar, TMF
Erik Österlund, Svensk Ventilation
Pontus Alm, IKEM
Helene Wallgren, Weber, Saint Gobain
Pia Voutilainen, SCDA

Standardisering

Markus Peterson, Svensk Betong
Anders Rosenkilde, TMF
Erik Österlund, Svensk Ventilation

Här hittar ni våra senaste remiss- och rapportsvar.

Remissvar

Remissvar 2021

Remissvar Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader, dnr: 3930/2019

 

Remissvar 2020

Remissvar avfallsriktlinjer

Remissvar skattereduktion Grön Teknik

Remissvar Modernare Byggregler

Remissvar Klimatdeklarationer för byggnader

 

Remissvar 2019

M2019 01776 R Remissvar Byggmaterialindustrierna 7 januari 2020

Citylab remissvar Byggmaterialindustrierna

Svarsfil BFS 2020-xx – dnr 6664-2017_BMI

DNR 2018 15804 Byggmaterialindustriernas Remissvar 20190426

Remissvar Sunda Hus 20190410

Remissvar 2018

N2018 04684 BB Byggmaterialindustriernas remissvar

NV 01180 17 Remissvar avfall från Byggmaterialind

N2017-07817-PBB Nystart för byggstandardisering genom stärkt samverkan

Reflektion inför betänkande om minskad miljöpåverkan Byggmaterialindustrierna20180423

Remissvar 2017

Byggmaterialindustriernas svar om minskad miljöpåverkan 20171003

Byggmaterialindustriernas svar om modernare BBR 20170607

Byggmaterialindustriernas svar till refgrupp miljö cirkulär eko dec 2017

Remissvar MiljöbyggnadB 3 0 Byggmaterialindustrierna 20170314

Byggmaterialindustriernas synpunkter på rev EED och EPBD 201701023

Byggmaterialindustriernas remissvar 4562 2016

Byggmaterialindustrierna Svarsfil 4562-2016

 

Remissvar 2016

Remiss Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv N2015_06783_PUM

Remissvar luftvård MMB slut 161020

Remissvar ersättning för provningskostn vid marknadskontroll 2016-10-05

Remissvar ”Inför inte loggbok”

Remissvar om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

Remissvar avseende kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna på byggprodukter (SOU 2015:13)

 

Remissvar 2015

Remissvar Kemikalieskatteutredningen (SOUn 2015:13)

Remissvar om Nära-noll energibyggnader

Remissvar om förslag på organisation av nationellt informationscentrum för energieffektiviserande renovering

Svar på remiss N2015/5139/PUB om Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

 

Remissvar 2014

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

Remissvar avseende Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler

 

Remissvar 2013

Remissvar om språkkrav enligt Byggproduktförordningen, maj 2013

Remissvar om Energieffektiviseringsdirektivet och genomförandet av artikel 7, maj 2013

Remissvar om Byggkravsutredningen, maj 2013