Utskottsarbetet i Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna arbetar i utskottsgrupper och bereder aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Vi har en stor utskottsgrupp som träffas ett par gånger om året och mindre arbetsutskott för enskilda ämnen så som: brand, standardisering, miljövärderingar, cirkulär ekonomi och LCA, byggmaterialkostnader, BBR – modernare Byggregler, energi och klimat. De mindre utskottsgrupperna aktualiseras och arbetar när det är aktuella möten, debatter och remisser.

Vi stämmer av materialdisciplinernas remissvar och skriver även gemensamma underlag beroende av område och fråga.

Hållbarhetsutskottet

Anders Rönneblad, Cementa AB
Magnus Wallin, Kingspan Insulation AB
Louise Röström, Saint Gobain Sweden AB
Christian Carlsvärd, Saint Gobain Sweden AB
Sanna Lindholm, Saint Gobain Sweden AB
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Kajsa Byfors, Svensk Betong
Britta Permats, Svensk Ventilation
Erik Österlund, Svensk Ventilation
Anders Rosenkilde, TMF Trä- och Möbelföretagen
Robin Ljungar, TMF Trä- och Möbelföretagen
Anne-Lee Bertenstam, Svenska Kyl – och värmepumpföretagen
Mats Björs, Swedisol
Henrik Jansson, SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare
Jenny Adnerfall, Golvbranschen GBR
Lena Lundberg, IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Annikki Hirn, Nordic Galvanizers
Pia Voutilainen, Scand Copper Development Ass., SCDA

Specialutskott för

ABM - Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet

Johan Ericsson, Swegon
Joanna Nordström/Maximiliane Keller, Golvbranschen, GBR
Mikael Axelsson, Moelven Wood
Ann-Sofie Hedström, Moelven Wood
Johanna Ahlbin, Svenskt Trä
Johan Fröbel, Svenskt Trä
Johan Edward, Svensk Byggplåt
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Henrik Jansson, Sveff – Sveriges Färg och Lim Företagare 

Aktuell version av ABM:
ABM 07 på svenska
ABM 07 på engelska

Brandsäkerhet

Markus Peterson, Svensk Betong
Mats Björs, Swedisol
Rickard Nilsson, Gyproc Saint Gobain
Magnus Wallin, Kingspan Insulation
Peter Johnson, Moelven Wood

Byggkostnader

Mats Björs, Swedisol
Gustav Edgren, TMF
Magnus Wallin, Kingspan
Malin Löfsjögård, Svensk Betong

Energi

Britta Permats, Svensk Ventilation
Kajsa Byfors, Svensk Betong
Anne-Lee Bertenstam, SKVP
Christian Carlsvärd, Weber
Magnus Wallin, Kingspan
Mats Björs, Swedisol
Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen

Färdplan

Carin Comstedt Webb, Cementa
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Susanne Rudenstam, Svenskt Trä
Erik Forsgren, Stålbyggnadsinstitutet
Mats Björs, Swedisol

Miljöinformation

Henrik Jansson, Sveff
Jenny Adnerfall, GBR
Kajsa Byfors, Svensk Betong
Robin Ljungar, TMF
Erik Österlund, Svensk Ventilation
Pontus Alm, IKEM
Helene Wallgren, Weber, Saint Gobain
Pia Voutilainen, SCDA

Standardisering

Markus Peterson, Svensk Betong
Anders Rosenkilde, TMF
Erik Österlund, Svensk Ventilation