Utskottsarbetet i Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna arbetar i utskottsgrupper och bereder aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Vi har en stor utskottsgrupp som träffas ett par gånger om året och mindre arbetsutskott för enskilda ämnen så som: brand, standardisering, miljövärderingar, cirkulär ekonomi och LCA, byggmaterialkostnader, BBR – modernare Byggregler, energi och klimat. De mindre utskottsgrupperna aktualiseras och arbetar när det är aktuella möten, debatter och remisser.

Vi stämmer av materialdisciplinernas remissvar och skriver även gemensamma underlag beroende av område och fråga.

Hållbarhetsutskottet

Anders Rosenkilde, TMF Trä- och Möbelföretagen

Anders Rönneblad, Cementa

Annika Blomberg, Celsa Steel

Annikki Hirn, Nordic Galvanizers

Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet

Britta Permats, Svensk Ventilation

Christian Carlsvärd, Weber Saint-Gobain

Edvard Lodin, Golvbranschen GBR

Erik Forsgren, Stålbyggnadsinstitutet

Erik Österlund, Svensk Ventilation

Helena Karlsson, Svensk Betong

Helene Wallgren, Saint-Gobain Weber

Henrik Jansson, SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare

Jenny Adnerfall, Golvbranschen GBR (föräldraledig)

Henrik Oxfall, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Karin Comstedt Webb, Cementa

Louise Röström, Saint-Gobain Sweden

Malin Löfsjögård, Svensk Betong

Martina Hallgren, TMF Trä- och möbelföretagen

Max Rosenberg, Recoma

Peter Lundblad, Byggelit

Pia Voutilainen, Scandinavian Copper Development Association, SCDA

Robin Ljungar, TMF Trä- och Möbelföretagen

Sanna Lindholm, Isover Saint-Gobain

Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

Tommy Haglund Saint-Gobain Sweden

Veronica Koutny Sochman, Swedisol

Specialutskott för

ABM - Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet

Johan Ericsson, Swegon
Joanna Nordström/Maximiliane Keller, Golvbranschen, GBR
Mikael Axelsson, Moelven Wood
Ann-Sofie Hedström, Moelven Wood
Johanna Ahlbin, Svenskt Trä
Johan Fröbel, Svenskt Trä
Johan Edward, Svensk Byggplåt
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Henrik Jansson, Sveff – Sveriges Färg och Lim Företagare 

Aktuell version av ABM:
ABM 07 på svenska
ABM 07 på engelska

Brandsäkerhet

Markus Peterson, Svensk Betong

Rickard Nilsson, Gyproc Saint Gobain

Jerker Grannas, Kingspan Insulation

Peter Johnson, Moelven Wood

Anders Rosenkilde, TMF

David Fritzon, Rockwool

Erik Wahlström, Eld&Vatten

Veronica Koutny Sochman, Swedisol

Anna Ryberg Ågren, Byggmaterialindustrierna

Börn Yndemark, WSP (Byggmaterialindustriernas representant i Boverkets referensgrupp för översynen av byggreglerna avseende säkerhet i händelse av brand)

Byggkostnader

Mats Björs, Swedisol
Gustav Edgren, TMF
Magnus Wallin, Kingspan
Malin Löfsjögård, Svensk Betong

Standardisering

Markus Peterson, Svensk Betong
Anders Rosenkilde, TMF
Erik Österlund, Svensk Ventilation

Digitalisering

Detta utskott har kick-off den 22/9 2021. Medlemmar kommer att anges när arbetet har kommit igång.