Utskottsarbetet i Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna arbetar i utskottsgrupper och bereder aktuella frågor inom våra våra fokusområden: Hållbarhet, ABM07, Brand, Standardisering/CPR/BBR – modernare Byggregler, Materialförsörjning och byggmaterialkostnader, och Digitalisering. 

Som medlem i Byggmaterialindustrierna har du möjlighet att delta i de olika utskotten. För att anmäla dig till något av våra utskott, kontakta Jenny Svärd samt i förekommande fall till utskottets ordförande (se information i respektive utskott).

Hållbarhetsutskottet

Ordförande: Jonny Hellman, VVS-fabrikanternas råd

ABM - Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet

Ordförande: Anna Ryberg Ågren, Svenskt Trä

Aktuell version av ABM:
ABM 07 på svenska
ABM 07 på engelska

Brandsäkerhet

Ordförande: Veronica Koutny Sochman, Swedisol

Materialförsörjning och Byggkostnader

Ordförande: Christian Nielsen, Skogsindustrierna

Standardisering

Ordförande: Jenny Svärd, Byggmaterialindustrierna

Digitalisering

Ordförande: Martina Hallgren, Trä- och Möbelföretagen, TMF

 

Utskottsarbetet i Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna arbetar i utskottsgrupper och bereder aktuella frågor inom våra våra fokusområden: Hållbarhet, ABM07, Brand, Standardisering/CPR/BBR – modernare Byggregler, Materialförsörjning och byggmaterialkostnader, och Digitalisering. 

Som medlem i Byggmaterialindustrierna har du möjlighet att delta i de olika utskotten. För att anmäla dig till något av våra utskott, kontakta Jenny Svärd samt i förekommande fall till utskottets ordförande (se information i respektive utskott).

Hållbarhetsutskottet

Ordförande: Henrik Jansson, SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare
Anders Rosenkilde, TMF Trä- och Möbelföretagen
Anders Rönneblad, Cementa
Annika Blomberg, Celsa Steel
Annikki Hirn, Nordic Galvanizers
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Britta Permats, Svensk Ventilation
Christian Carlsvärd, Weber Saint-Gobain
Edvard Lodin, Golvbranschen GBR
Erik Forsgren, Stålbyggnadsinstitutet
Andreas Martinsson, Svensk Ventilation
Helena Karlsson, Svensk Betong
Jenny Adnerfall, Golvbranschen GBR (föräldraledig)
Jonny Hellman, VVS-Fabrikanternas Råd
Henrik Oxfall, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Karin Comstedt Webb, Cementa
Louise Röström, Saint-Gobain Sweden
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Martina Hallgren, TMF Trä- och möbelföretagen
Max Rosenberg, Recoma
Niclas Tornberg, Kingspan
Patrice Godonou, Svenskt Trä
Peter Lundblad, Byggelit
Pia Voutilainen, Scandinavian Copper Development Association, SCDA
Robin Ljungar, TMF Trä- och Möbelföretagen
Sanna Lindholm, Isover Saint-Gobain
Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet
Tommy Haglund Saint-Gobain Sweden
Veronica Koutny Sochman, Swedisol

Specialutskott för

ABM - Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet

Johan Ericsson, Swegon
Joanna Nordström/Johan Aspelin, Golvbranschen, GBR
Ann-Sofie Sickling, Svensk Byggplåt
Johanna Ahlbin, Svenskt Trä
Johan Fröbel, Svenskt Trä
Marcus Öberg, Martinssons
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Henrik Jansson, Sveff – Sveriges Färg och Lim Företagare 

Aktuell version av ABM:
ABM 07 på svenska
ABM 07 på engelska

Brandsäkerhet

Ordförande: Anna Ryberg Ågren, Byggmaterialindustrierna
Markus Peterson, Svensk Betong
Rickard Nilsson, Gyproc Saint Gobain
Niclas Tornberg, Kingspan Insulation
Peter Johnson, Moelven Wood
Anders Rosenkilde, TMF
David Albinsson, Paroc
Pelle Håkansson, Eld&Vatten
Veronica Koutny Sochman, Swedisol
Martin Borgström, Systemair
Tjalling Chaudron, Moelven
Joakim Sandström, Brandskyddslaget – för Stålbyggnadsinstitutet
Börn Yndemark, WSP (Byggmaterialindustriernas representant i Boverkets referensgrupp för översynen av byggreglerna avseende säkerhet i händelse av brand)

Byggkostnader

Martina Hallgren, TMF
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Anna Ryberg Ågren, Byggmaterialindustrierna

Standardisering

Markus Peterson, Svensk Betong
Anders Rosenkilde, TMF, Trä- och möbelföretagen
Andreas Martinsson, Svensk Ventilation
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Bengt Henricson, VVS-Fabrikanternas Råd
Patrice Godonou, Svenskt Trä
Veronica Koutny-Sochman, Swedisol

Digitalisering

Ordförande: Martina Hallgren, Trä- och Möbelföretagen, TMF
Anders Anderberg, Saint-Gobain Weber
Anders Rönneblad, Cementa
Andreas Martinsson, Svensk Ventilation
Bernt Olausson, Svenskt Trä
Edvard Lodin, Golvbranschen, GBR
Henrik Jansson, SVEFF – Sveriges Färg- och Limföretagare
Jonny Hellman, VVS-Fabrikanternas Råd
Lars-Kristen Holst, Moelven
Lena Åhl, Svensk Betong