Utskottsarbetet i Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna arbetar i utskottsgrupper och bereder aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Vi har en stor utskottsgrupp som träffas ett par gånger om året och mindre arbetsutskott för enskilda ämnen så som: brand, standardisering, miljövärderingar, cirkulär ekonomi och LCA, byggmaterialkostnader, BBR – modernare Byggregler, energi och klimat. De mindre utskottsgrupperna aktualiseras och arbetar när det är aktuella möten, debatter och remisser.

Vi stämmer av materialdisciplinernas remissvar och skriver även gemensamma underlag beroende av område och fråga.

Hållbarhetsutskottet

Anders Rosenkilde, TMF Trä- och Möbelföretagen
Anders Rönneblad, Cementa
Annika Blomberg, Celsa Steel
Annikki Hirn, Nordic Galvanizers
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Britta Permats, Svensk Ventilation
Christian Carlsvärd, Weber Saint-Gobain
Edvard Lodin, Golvbranschen GBR
Erik Forsgren, Stålbyggnadsinstitutet
Erik Österlund, Svensk Ventilation
Helena Karlsson, Svensk Betong
Henrik Jansson, SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare
Jenny Adnerfall, Golvbranschen GBR (föräldraledig)
Jerker Grannas, Kingspan
Jonny Hellman, VVS-Fabrikanternas Råd
Henrik Oxfall, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Karin Comstedt Webb, Cementa
Louise Röström, Saint-Gobain Sweden
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Martina Hallgren, TMF Trä- och möbelföretagen
Max Rosenberg, Recoma
Niclas Tornberg, Kingspan
Patrice Godonou, Svenskt Trä
Peter Lundblad, Byggelit
Pia Voutilainen, Scandinavian Copper Development Association, SCDA
Robin Ljungar, TMF Trä- och Möbelföretagen
Sanna Lindholm, Isover Saint-Gobain
Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet
Tommy Haglund Saint-Gobain Sweden
Veronica Koutny Sochman, Swedisol

Specialutskott för

ABM - Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet

Johan Ericsson, Swegon
Joanna Nordström/Johan Aspelin, Golvbranschen, GBR
Ann-Sofie Sickling, Svensk Byggplåt
Johanna Ahlbin, Svenskt Trä
Johan Fröbel, Svenskt Trä
Marcus Öberg, Martinssons
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Henrik Jansson, Sveff – Sveriges Färg och Lim Företagare 

Aktuell version av ABM:
ABM 07 på svenska
ABM 07 på engelska

Brandsäkerhet

Markus Peterson, Svensk Betong
Rickard Nilsson, Gyproc Saint Gobain
Jerker Grannas, Kingspan Insulation
Peter Johnson, Moelven Wood
Anders Rosenkilde, TMF
David Albinsson, Paroc
Pelle Håkansson, Eld&Vatten
Veronica Koutny Sochman, Swedisol
Martin Borgström, Systemair
Tjalling Chaudron, Moelven
Anna Ryberg Ågren, Byggmaterialindustrierna
Joakim Sandström, Brandskyddslaget – för Stålbyggnadsinstitutet
Börn Yndemark, WSP (Byggmaterialindustriernas representant i Boverkets referensgrupp för översynen av byggreglerna avseende säkerhet i händelse av brand)

Byggkostnader

Mats Klockars Öberg, ordförande Byggmaterialindustrierna
Martina Hallgren, TMF
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Anna Ryberg Ågren, Byggmaterialindustrierna

Standardisering

Markus Peterson, Svensk Betong
Anders Rosenkilde, TMF
Erik Österlund, Svensk Ventilation
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Bengt Henricson, VVS-Fabrikanternas Råd
Patrice Godonou, Svenskt Trä

Digitalisering

Anders Anderberg, Saint-Gobain Weber

Anders Rönneblad, Cementa

Andreas Martinsson & Erik Österlund, Svensk Ventilation

Bernt Olausson, Svenskt Trä

Edvard Lodin, Golvbranschen, GBR

Henrik Jansson, SVEFF – Sveriges Färg- och Limföretagare

Jonny Hellman, VVS-Fabrikanternas Råd

Lars-Kristen Holst, Moelven

Lena Åhl, Svensk Betong

Martina Hallgren, Trä- och Möbelföretagen, TMF