Utskottsarbetet i Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna arbetar i utskottsgrupper och bereder aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Vi har en stor utskottsgrupp som träffas ett par gånger om året och mindre arbetsutskott för enskilda ämnen så som: brand, standardisering, miljövärderingar, cirkulär ekonomi och LCA, byggmaterialkostnader, BBR – modernare Byggregler, energi och klimat. De mindre utskottsgrupperna aktualiseras och arbetar när det är aktuella möten, debatter och remisser.

Vi stämmer av materialdisciplinernas remissvar och skriver även gemensamma underlag beroende av område och fråga.

Hållbarhetsutskottet

Anders Rosenkilde, TMF Trä- och Möbelföretagen
Anders Rönneblad, Cementa
Annika Blomberg, Celsa Steel
Annikki Hirn, Nordic Galvanizers
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Britta Permats, Svensk Ventilation
Christian Carlsvärd, Weber Saint-Gobain
Edvard Lodin, Golvbranschen GBR
Erik Forsgren, Stålbyggnadsinstitutet
Erik Österlund, Svensk Ventilation
Helena Karlsson, Svensk Betong
Helene Wallgren, Saint-Gobain Weber
Henrik Jansson, SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare
Jenny Adnerfall, Golvbranschen GBR (föräldraledig)
Henrik Oxfall, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Karin Comstedt Webb, Cementa
Louise Röström, Saint-Gobain Sweden
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Martina Hallgren, TMF Trä- och möbelföretagen
Max Rosenberg, Recoma
Peter Lundblad, Byggelit
Pia Voutilainen, Scandinavian Copper Development Association, SCDA
Robin Ljungar, TMF Trä- och Möbelföretagen
Sanna Lindholm, Isover Saint-Gobain
Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet
Tommy Haglund Saint-Gobain Sweden
Veronica Koutny Sochman, Swedisol

Specialutskott för

ABM - Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet

Johan Ericsson, Swegon
Joanna Nordström/Maximiliane Keller, Golvbranschen, GBR
Mikael Axelsson, Moelven Wood
Ann-Sofie Hedström, Moelven Wood
Johanna Ahlbin, Svenskt Trä
Johan Fröbel, Svenskt Trä
Johan Edward, Svensk Byggplåt
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Henrik Jansson, Sveff – Sveriges Färg och Lim Företagare 

Aktuell version av ABM:
ABM 07 på svenska
ABM 07 på engelska

Brandsäkerhet

Markus Peterson, Svensk Betong
Rickard Nilsson, Gyproc Saint Gobain
Jerker Grannas, Kingspan Insulation
Peter Johnson, Moelven Wood
Anders Rosenkilde, TMF
David Fritzon, Rockwool
Pelle Håkansson, Eld&Vatten
Veronica Koutny Sochman, Swedisol
Anna Ryberg Ågren, Byggmaterialindustrierna
Joakim Sandström, Brandskyddslaget – för Stålbyggnadsinstitutet
Börn Yndemark, WSP (Byggmaterialindustriernas representant i Boverkets referensgrupp för översynen av byggreglerna avseende säkerhet i händelse av brand)

Byggkostnader

Mats Klockars Öberg, ordförande Byggmaterialindustrierna
Martina Hallgren, TMF
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Anna Ryberg Ågren, Byggmaterialindustrierna

Standardisering

Markus Peterson, Svensk Betong
Anders Rosenkilde, TMF
Erik Österlund, Svensk Ventilation
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet

Digitalisering

Detta utskott har kick-off den 22/9 2021. Medlemmar kommer att anges när arbetet har kommit igång.