Den 16 juni deltog Byggmaterialindustrierna på regeringens nationella klimatmöte. Att näringslivet är möjliggörarna för omställningen är tydligt. Byggmaterialindustrierna lyfter i ett inspel till klimathandlingsplanen viktiga frågor som kan bidra till omställningen i byggmaterialindustrin. Läs mer här: https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2023/07/Byggmaterialindustriernas-inspel-till-klimathandlingsplanen-juni-2023.pdf