Den 13:e juni deltog Byggmaterialindustrierna på Bostadsministerns rundabordssamtal om bostadsbyggandet och marknaden. Ett positivt och konstruktivt möte där regeringen lyssnade in vad sektorn ser behöver göras för att förbättra den rådande situationen. Det är ett allvarligt läge för branschen och då är vikten av samverkan och konstruktiv dialog central. Byggmaterialindustrierna lämnade också över ett inspel med förslag på vad som behöver göras.

Inspel från BMI till rundabordssamtal med bostadsministern 13 juni 2023