Våra medlemmar

Byggmaterialindustriernas medlemmar arbetar med byggmaterial inom alla materialdiscipliner från råvara till förädlat och prefabricerat material och för alla byggnader och anläggningar. Företagen är i framkant när det gäller produktutveckling och digitalisering och i byggbranschen svarar de för en stor del av forskningen kring nya hållbara lösningar, innovativa kombinationer och delger gärna specialkunskap inom sitt område.

Betong/Cement/Sten/Grus

Företag
Betongindustri AB
Sand och Grus AB Jehander
Cementa AB (HCNE)
H+H Sverige AB (hus)
Combimix (fasad)

Branschorganisationer
Sveriges Bergmaterialindustri
Svensk Betong

Plåt/Tak

Företag
Lindab Sverige AB (takavrinning)
Monier Roofing AB
Icopal

Branschorganisationer
Svensk Byggplåt
Scandianvian Copper Development Association, SCDA

Isolering

Företag
Kingspan Insulation AB
Saint Gobain Sweden AB
Foamking

Branschorganisation
Swedisol

Installation: rör/ventilation/värmepumpar

Företag
Lindab Sverige AB

Branschorganisation:
Svensk Ventilation
Svenska Kyl – och värmepumpföretagen

Kemi/Lim/Färg

Branschorganisationer
IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare

Trä

Företag
Moelven Wood AB
Byggelit Sverige AB

Branschorganisationer
Skogsindustrierna
TMF Trä- och Möbelföretagen
Svenskt Trä

Stål

Företag
Celsa Steel Service AB
Ruukki Sverige AB

Branschorganisationer
Nordic Galvanizers
Stålbyggnadsinstitutet

Tätskikt

Företag
Icopal AB
Nordic Waterproofing AB

Branschorganisation
Sveriges Tätskiktfabrikanters förening

Fasader/Gips/Komponenter/Byggskivor

Företag
Knauf Danogips GmbH
Saint-Gobain Sweden, Gyproc
Ivarssons i Sverige AB
Saint-Gobain Sweden, Weber
Buildsmart Sverige AB

Golv

Branschorganisation
Golvbranschen GBR