Våra medlemmar

Byggmaterialindustriernas medlemmar arbetar med byggmaterial inom alla materialdiscipliner från råvara till förädlat och prefabricerat material och för alla byggnader och anläggningar. Företagen är i framkant när det gäller produktutveckling och digitalisering och i byggbranschen svarar de för en stor del av forskningen kring nya hållbara lösningar, innovativa kombinationer och delger gärna specialkunskap inom sitt område.

Betong/Cement/Sten/Grus

FÖRETAG
Heidelberg Materials
Combimix (fasad)

BRANSCHORGANISATIONER
Sveriges Bergmaterialindustri
Svensk Betong

Isolering

FÖRETAG
Kingspan Insulation AB
Saint Gobain Sweden AB

BRANSCHORGANISATIONER
Swedisol

Installation: rör/ventilation/vvs/va

BRANSCHORGANISATIONER
Svensk Ventilation
VVS-fabrikanternas Råd

Glas

BRANSCHORGANISATIONER
Svensk Planglasförening

Stål

FÖRETAG
Celsa Steel Service AB

BRANSCHORGANISATIONER
Stålbyggnadsinstitutet

Fasader/Gips/Komponenter/Byggskivor

FÖRETAG
Knauf Danogips GmbH
Saint-Gobain Sweden, Gyproc
Saint-Gobain Sweden, Weber
Recoma
Byggelit

Golv

BRANSCHORGANISATIONER
Golvbranschen GBR