Våra medlemmar

Byggmaterialindustriernas medlemmar arbetar med byggmaterial inom alla materialdiscipliner från råvara till förädlat och prefabricerat material och för alla byggnader och anläggningar. Företagen är i framkant när det gäller produktutveckling och digitalisering och i byggbranschen svarar de för en stor del av forskningen kring nya hållbara lösningar, innovativa kombinationer och delger gärna specialkunskap inom sitt område.

Betong/Cement/Sten/Grus

Företag
Betongindustri AB
Sand och Grus AB Jehander
Cementa AB (HCNE)
Combimix (fasad)

Branschorganisationer
Sveriges Bergmaterialindustri
Svensk Betong

Isolering

Företag
Kingspan Insulation AB
Saint Gobain Sweden AB

Branschorganisation
Swedisol

Installation: rör/ventilation/värmepumpar

Företag
Chimneytec

Branschorganisation:
Svensk Ventilation

Tätskikt

Företag
Derbigum
Icopal AB
Nordic Waterproofing AB

Branschorganisation
Sveriges Tätskiktfabrikanters förening

Fasader/Gips/Komponenter/Byggskivor

Företag
Knauf Danogips GmbH
Saint-Gobain Sweden, Gyproc
Saint-Gobain Sweden, Weber
Reoma
Byggelit

Brandskydd  – Eld & Vatten

 

Golv

Branschorganisation
Golvbranschen GBR