Våra medlemmar

Byggmaterialindustriernas medlemmar arbetar med byggmaterial inom alla materialdiscipliner från råvara till förädlat och prefabricerat material och för alla byggnader och anläggningar. Företagen är i framkant när det gäller produktutveckling och digitalisering och i byggbranschen svarar de för en stor del av forskningen kring nya hållbara lösningar, innovativa kombinationer och delger gärna specialkunskap inom sitt område.

Betong/Cement/Sten/Grus

Företag
Betongindustri AB
Sand och Grus AB Jehander
Cementa AB (HCNE)
H+H Sverige AB (hus)
Combimix (fasad)

Branschorganisationer
Sveriges Bergmaterialindustri
Svensk Betong

Isolering

Företag
Kingspan Insulation AB
Saint Gobain Sweden AB
Foamking

Branschorganisation
Swedisol

Installation: rör/ventilation/värmepumpar

Företag
Lindab Sverige AB

Branschorganisation:
Svensk Ventilation
Svenska Kyl – och värmepumpföretagen

Kemi/Lim/Färg

Branschorganisationer
IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare

Trä

Företag
Moelven Wood AB
Byggelit Sverige AB

Branschorganisationer
Skogsindustrierna
TMF Trä- och Möbelföretagen
Svenskt Trä

Stål

Företag
Celsa Steel Service AB
Ruukki Sverige AB

Branschorganisationer
Nordic Galvanizers
Stålbyggnadsinstitutet

Tätskikt

Företag

Derbigum
Icopal AB

Nordic Waterproofing AB

Branschorganisation
Sveriges Tätskiktfabrikanters förening

Fasader/Gips/Komponenter/Byggskivor

Företag
Knauf Danogips GmbH
Saint-Gobain Sweden, Gyproc
Ivarssons i Sverige AB
Saint-Gobain Sweden, Weber

Brandskydd  – Eld & Vatten

 

Golv

Branschorganisation
Golvbranschen GBR