Anna Ryberg Ågren blir vd på Byggmaterialindustrierna. Anna kommer närmast från en tjänst som hållbarhetschef för den familjeägda trähusindustrin Derome, med verksamhet ”från skog till färdigt hus”. Dessförinnan arbetade Anna många år på IVL Svenska Miljöinstitutet med hållbart byggande och hållbara materialval. Hon har goda kunskaper om såväl byggvarudeklarationen eBVD som om livscykelanalyser och olika miljöklassningssystem för byggnader.

– Det känns fantastiskt bra att få ombord en ledare med så gedigen bakgrund inom vår framtidsfråga hållbar utveckling och med stort kontaktnät inom samhällsbyggnadssektorn, hälsar Byggmaterialindustriernas ordförande Mats Öberg. Varmt välkommen Anna!

– Byggmaterialindustrin spelar en väldigt viktig roll i det hållbara samhällsbyggandet och jag är otroligt glad över att jag har fått förtroendet att få företräda hela byggmaterialindustrin i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Anna själv.

Anna tillträder tjänsten som vd för Byggmaterialindustrierna den 1 februari 2021.

Byggmaterialindustrierna 2020-12-02     (Foto Marie Hidvi)