Exklusivt för våra medlemmar – Välkommen till en workshop om cirkulära flöden av byggmaterial och samarbetsmöjligheter i värdekedjan

Kan samarbetet öka i byggmaterialens värdekedja så att kvalitetssäkrade cirkulära materialflöden skapas? Hur når vi målet om 70 procent återvinning av byggmaterial? Påverkar dagens regelverk utvecklingen av cirkulära flöden? Vad säger företagen och vad säger branschorganisationerna?

Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare, byggföretag, byggmaterialföretag, återvinningsföretag. OBS! Antalet platser är begränsat.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm
Tid: 19 april kl 10.00-15.00
Sista anmälningsdag: 15 april

Välkommen !

Byggmaterialindustrierna      Sveriges Byggindustrier     Återvinningsindustrierna

Program (pdf)
Läs mer och anmäl dig här