Dags för ny webbutbildning om och för eBVD.  eBVD står för ”elektronisk Byggvarudeklaration” och utbildningen tar upp hur du registrerar ditt material, dina produkter och andra materialspecifika uppgifter som beställare behöver. Välkommen att registrera dig här och var med på kommande webbutbildning 12 oktober 10-12.

Aktuellt innehåll, senaste versionen i pdf eller xml

Fördelen med eBVD är att du lägger in informationen på ett ställe och hämtar den på den samma och där är alltid den senaste och aktuella deklarationen. Inmatningsformuläret är den branschstandard och innehållsdeklaration som branschen enades om efter gamla BVD3 och som kallas eBVD1.0 eller eBVD2015. Att digitalisera byggvarudeklarationen var branschens och föreningen för Byggvarudklarationers krav och Byggmaterialindustrierna tog ansvaret tillsammans med IVL och eBVD-systemet har varit i drift ett drygt år. Inmatningen är elektronisk och företagen erbjuder fri tillgång till pdf och kan vid förfrågan leverera xml-filer.

Hösten har dragit igång och många företag arbetar flitigt med att uppdatera sina BVD:er till det nya formatet – VÄLKOMMEN!