Den 25:e maj gjordes en uppdatering i eBVD-applikationen avseende CAS-nummerinmatningen i avsnitt 3. Innehåll.

Då denna uppdatering kan ha påverkat tidigare inmatade CAS-nummer ber vi er som har påbörjat/skapat deklarationer innan den 25:e maj att kontrollera att inlagda CAS-nummer stämmer i applikationen.