– Vi är stolta och glada över att Svensk Planglasförening nu väljer att bli en del av Byggmaterialindustrierna och att vi därmed även får representera glastillverkarna. Det är både viktigt och inspirerande att vi har en stor bredd av byggmaterial under vårt paraply för att dela erfarenheter med varandra och arbetar med viktiga frågor som berör hela byggmaterialindustrin, säger Jenny Svärd, vd på Byggmaterialindustrierna. Vi välkomnar nu Svensk Planglasförening till Byggmaterialfamiljen och ser fram emot samarbetet framöver!

Svensk Planglasförening verkar för utveckling och tillväxt i den svenska glasbranschen. De tar fram gemensamma riktlinjer för kvalitet samt driver frågor kring hur planglasbranschen kan minska klimatpåverkan och ställa om till fossilfrihet. Föreningen arbetar för att öka kunskapen om planglas och samverkar med andra organisationer i påverkan av myndigheter, utformning av byggregler och standards. Svensk Planglasförening stöttar också forskning och utvecklingsarbetet för dimensionering av glaskonstruktioner.

Byggmaterialindustrierna representerar en stor del av branschen och har både branschorganisationer och företag som medlemmar: 

Heidelberg Materials, Combimix, Sveriges Bergmaterialindustri, Svensk Betong, Scandianvian Copper Development Association, SCDA, Kingspan Insulation AB, Saint Gobain Sweden AB, Swedisol, Svensk Ventilation, VVS-fabrikanternas Råd, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare, Moelven Wood AB, TMF Trä- och Möbelföretagen, Svenskt Trä, Celsa Steel Service AB, Stålbyggnadsinstitutet, Derbigum, Nordic Waterproofing AB, Knauf Danogips GmbH, Recoma, Byggelit, Golvbranschen GBR