Byggmaterialindustriernas Regelutskott förbereder nytt ABM.

ABM behöver förnyas och utskottet inom Byggmaterialindustrierna har dels diskuterat på vilka punkter avtalet behöver förnyas och dels vilka punkter som är viktiga i den pågående AB-uppdateringen. Vi har kontakt med BKK och uppdaterar dem om vårt arbete och om vilka delar vi  önskar diskutera och så småningom förhandla. Utskottets nästa möte är i september. Är du intresserad av ABM-arbetet så hör av dig till Byggmaterialindustriernas vd anneli@byggmaterialindustrierna.se.