VVS-fabrikanternas råd, som är VVS- och VA-industrins branschorganisation, samlar 100 ledande företag som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden i frågor som är av gemensamt intresse för medlemmarna, med en väl fungerande VVS- och VA-marknad som målsättning. Vi är mycket glada att ha VVS-fabrikanterna tillbaka som medlemmar!

– Vi ser ett medlemskap hos Byggmaterialindustrin som både inspirerande och ansvarsfullt. Vi står inför en stor omställning inom hela samhällsbyggnadssektorn med utmaningar inom b la  hållbarhet och digitalisering. VVS och VA är två viktiga områden för att lyckas med detta och det är av stor vikt att leverantörer samverkar och driver frågor gemensamt. Därför är vi väldigt positiva till att vara en del av Byggmaterialindustrierna igen, säger Jonny Hellman, VD VVS Fabrikanternas Råd.