Byggbranschen arbetar för högtryck och ibland räcker inte tiden till. Tiden för att régistrera ditt företags produkter i eBVD är väl investerad tid för framtiden av minst 20 skäl. De främsta är att du gör det en gång och behöver sedan bara uppdatera om det sker någon förändring. Du använder en länk för distribution och riskerar inte att sända fel Byggvarudeklaration eller behöva göra det flera gånger. All information finns på ett ställe för vidare ställningstaganden eller för de märkningar du behöver och som företag är det du som förvaltar informationen och bestämmer sekretesslägen för framtida elektronisk överföring

Beställare hittar flera produkter på samma ställe. .

eBVD gynnar effektiviteten i byggnadssektorn och borgar för god kvalitetsmässig informationsöverföring.

Välkommen till eBVD! Här läser du mer i Fördel eBVD 2017 och här börjar ni registrera.