Nu har branschen samlats igen för att tillsammans utforma nästa version av Byggvarudeklarationen, eBVD1.0, branschstandarden för miljöinformation. Snabbt och gott gensvar från hela branschen att delta i utvecklingen borgar för samma breda och goda kvalitet på vilken information som bör återfinnas i en Byggvarudeklaration som när arbetet med det första formatet började i Kretsloppsrådets regi för  27 år sedan.

Dagens behov av digital transformation ställer dock nya krav och det går fort. Senaste formatet av eBVD togs i bruk för bara 2 år sedan men med ständigt nya initiativ för ett resurseffektivt informationsflöde behöver vi strama upp och strama till såväl kodspråk som struktur.

Det är i och med första mötet i utvecklingsrådet för eBVD påbörjat! Kristina Gabrieli leder projektet på uppdrag av Byggmaterialindustrierna och representanter från bland andra HSB, Trafikverket, Byggherrarna, NorDan, Svensk Ventilation, Naturvårdsverket, Sunda Hus, Golvbranschen, VVS-fabrikanterna bidrog till att diskussionerna böljade med allt från behov av benchmark med internationella system som Levels till möjligheten av olika fält beroende av produktkategori.