Välkommen att som ny eller nygammal användare utbilda dig i verktyget för eBVD och i hur du fyller i den elektroniska byggvarudeklarationen eBVD 1.0.Du anmäler dig direkt på IVL:s hemsida. Höstens webbinarier är planerade till 5 september och 11 november

eBVD står för ”elektronisk Byggvarudeklaration” och utbildningen tar upp hur du registrerar ditt materialinnehåll och andra materialspecifika uppgifter som dina beställare behöver. Fördelen med eBVD är att du lägger in informationen på ett ställe och hämtar den på den samma och där är alltid den senaste och aktuella deklarationen. Inmatningsformuläret är den branschstandard och innehållsdeklaration som branschen enades om efter gamla BVD3 och som kallas eBVD1.0 eller eBVD2015. Att digitalisera byggvarudeklarationen var branschens krav och Byggmaterialindustrierna tog ansvaret tillsammans med IV och eBVD-systemet har varit nu i drift cirka två år. Inmatningen är elektronisk och företagen erbjuder fri tillgång till pdf:er i systemet och kan själva vid förfrågan leverera xml-filer.