Bygg- och anläggningssektorn lanserar idag en uppgraderad färdplan, framtagen av aktörer i hela sektorns värdekedja.

– Att hela värdekedjan har tagit fram detta gemensamt är väldigt starkt. Vi är alla beroende av varandra för att lyckas och färdplanen är en bra gemensam grund att stå på, säger Jenny Svärd, vd på Byggmaterialindustrierna.

Byggmaterialindustrierna och dess medlemmar har varit mycket involverade i uppgraderingen av färdplanen eftersom omställningen i byggmaterialindustrin är helt central för att sektorns klimatmål ska nås. De senaste åren har det skett en omvälvande utveckling och redan idag har byggmaterialindustrin flera av de lösningar som krävs.

– För att främja omställningen i industrin behövs effektiva tillståndsprocesser och tillförlitlig tillgång till fossilfri el och inte minst en efterfrågan på material och produkter med lågt klimatavtryck. Det behövs också åtgärder för att underlätta för de cirkulära byggmaterialflödena, exempelvis genom översyn av regelverk, framtagande av standarder och ett ökat samarbete i värdekedjan, säger Jenny Svärd.

Färdplanen beskriver hur bygg- och anläggningssektorn avser arbeta för att nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Färdplanen visar också vad som krävs av politiken för att understödja arbetet. Samtliga medverkande aktörer tar även på sig konkreta åtaganden utifrån aktörens roll och rådighet, och ser därigenom till att målen i färdplanen omsätts i handling.

Läs färdplanen i sin helhet här.
Vill ni skriva under färdplanen – anmäl företaget här.