Boverket vill inspirera, utmana, och utveckla en mer positiv kultur och samverkan i byggbranschen; så att vi använder all enskild kunskap bättre tillsammans och drastiskt minskar antalet byggfel.

Upphovet till Boverkets nya uppdrag och initiativ är rapporten med kartläggning av brister och skador i byggbranschen. Läs rapporten här.

Byggmaterialindustrin delar gärna med sig av sin kunskap och kanske ska vi göra det på ett än mer strukturerat sätt och starta en byggmaterialakademi?! Vi måste börja arbeta funktionsbaserat på alla nivåer och byggmaterialindustrin kan ge rätt nivåer för funktionen, med rätt material för rätt byggnation.

Läs mer >>