Den 2 juni meddelade HeidenbergCement-koncernen, som Svenska Cementa ingår i, att man nu ska utveckla en klimatneutral cementfabrik. Detta innebär att Sverige kommer bli först i världen med att kunna leverera klimatneutral cement.

Cementindustrin står för ca 7 procent av koldioxidutsläppen globalt sett. Med den nya fabriken som planeras att driftsättas år 2030 i Site på norra Gotland, kommer man till och med kunna nå så kallade minusutsläpp. Man uppskattar att anläggningen ska kunna fånga in upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid varje år, vilket innefattar i princip alla fabrikens utsläpp. I och med att användningen av biobaserade bränslen ökar, och räknas in som koldioxidneutrala, så förväntas man hamna under nollpunkten och på så sätt nå minusutsläpp.

Läs mer >>