KOM står slutspurten i sin undersökning av om – och hur- de ska föreslå en revidering av byggproduktförordningen, CPR. Här är deras länk till en enkät och öppen konsultation där alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter senast 16 april. En kort enkät med flervalsfrågor och möjlighet att skriva in mer text.

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_en.