Byggmaterialindustriernas nya styrelse 2017 

Nya i styrelsen för Byggmaterialindustrierna är Katariina Raivio-Pålsson Knauf Danogips, Bengt Widstrand från Icopal, Christian Svensson Lindab och styrelseordförande Ola Månsson.

                                                                                                                              

Katariina Raivio-Pålsson är marknadschef på Knauf Danogips, teknik- och marknadsavdelning. Hon är utbildad vid Helsingfors universitet i ekonomi och marknadsföring och har arbetat i livsmedels- och leksaksbranschen, drivit egen konsultverksamhet och bor med sin familj utanför Åhus . De har alltid någon form av byggprojekt på gång hemma, berättar Katariina.

Christian Svensson är programansvarig på Lindab AB. Han har arbetat där drygt 20 år i tidigare befattningar som vd, fabriks- och kvalitetschef och är i dag programansvarig för ett produktområde. De produkter som Christian främst ägnat sin tid är för takavvattning, tak- och väggplåt samt inner- och ytterväggsreglar. Christian är gift, har två barn och är nyfiken.

Bengt Widstrand vd Icopal. Bengt började 1998 på Icopal som produktchef och tog 2013 över rollen som vd. Icopal ingår sedan 2016 i den amerikanska koncernen Standard Industries som är USA:s ledande tillverkare av taklösningar. Standard Industries har  just förvärvat Braas Monier och är därmed en stark spelare på den europeiska takmarknaden som BMI Group med säte i London.

Ola Månsson – fristående ordförande. Ola är en välkänd profil i byggbranschen och kommer närmast från Sveriges Byggindustrier med tidigare anställningar i både entreprenörs- och installationsledet. Han är en enande kraft i samhällsbyggnadsfrågor och har bland annat drivit frågor om ökad säkerhet på byggarbetsplatserna, om att attrahera och intressera väsentligt fler från den yngre generationen till branschen och om jämställdhet. Läs mer om Olas tillträde här.

 

Förutom ovanstående ingår följande personer i styrelsen – se här.