Byggmaterial – rätt material på rätt plats, för framtiden

Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara materiallösningar.

Byggmaterialindustrierna lanserar Byggmaterialdagen 28 november

I samarbete med Stockholmsmässan arrangeras en heldag om byggmaterialens roll i värdekedjan.

Ett av våra uppdrag är att vara byggmaterialindustrins remissinstans

Läs våra remissvar, position papers och inspel HÄR.

Vi ses väl på Nordbygg?

Vi ses väl på Nordbygg?

Vi är stolta över att även i år vara en del av Nordbyggs arrangörsgrupp. Tillsammans med Stockholmsmässan, EMTF Energi- och Miljötekniska...

läs mer

100-tals byggmaterialinnovationer

Under 2020 gjorde Byggmaterialindustrierna ett urval av 100 exempel på byggmaterialinnovationer som vi anser leder till ökad hållbarhet och där varje innovation stödjer ett av målen i Agenda 2030. Nu fortsätter vi att fylla på listan med mer innovationskraft.

#105 Lättare att återvinna med SoundCircularity

#105 Lättare att återvinna med SoundCircularity

Ecophons innovativa återvinningstjänst SoundCircularity Recycling Service möjliggör enkel återvinning för Ecophons kunder och gör det därmed lättare att nå deras cirkulära mål. Med SoundCircularity tar Ecophon ansvar för hela livscykeln vid installation eller...

läs mer

Byggmaterialindustrierna på Nordbygg

Det är äntligen dags för Nordbygg 2024! Vi ser verkligen fram emot att möta aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen från Europas alla hörn. Byggmaterialindustrierna kommer att delta i en rad seminarier under veckan om bland annat EU-regelverk för hållbar utveckling...

Vi växer! Svensk Planglasförening är ny medlem i Byggmaterialindustrierna

- Vi är stolta och glada över att Svensk Planglasförening nu väljer att bli en del av Byggmaterialindustrierna och att vi därmed även får representera glastillverkarna. Det är både viktigt och inspirerande att vi har en stor bredd av byggmaterial under vårt paraply...

Vi ses väl på Nordbygg?

Vi är stolta över att även i år vara en del av Nordbyggs arrangörsgrupp. Tillsammans med Stockholmsmässan, EMTF Energi- och Miljötekniska Föreningen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation och VVS-Fabrikanterna ser vi till att Nordbygg 2024...

Uppgraderad färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor

Bygg- och anläggningssektorn lanserar idag en uppgraderad färdplan, framtagen av aktörer i hela sektorns värdekedja. - Att hela värdekedjan har tagit fram detta gemensamt är väldigt starkt. Vi är alla beroende av varandra för att lyckas och färdplanen är en bra...

Byggmaterialindustrierna deltar i regeringens Godstransportforum

Regeringen har nyligen inrättat ett Godstransportforum med näringslivsrepresentanter för att diskutera och utveckla förutsättningarna för transportsystemet och godstransporter. Den 14 februari bjöd Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson in till ett första...

eBVD i Norden AB – prisjustering från och med 2024-01-01 / eBVD I Norden AB adjust its prices from 1 January 2024

Innehållet i Byggvarudeklarationer är överenskommet och förankrat hos hela byggbranschen. eBVD 2.0 är en branschstandard och byggbranschens senaste format av Byggvarudeklaration. Följande prislista gäller för eBVD från och med 1 januari 2024. Årlig avgift Priskategori...

En mycket lyckad premiär av Byggmaterialdagen!

Den 28 november genomfördes så Byggmaterialdagen på Stockholmsmässan. Med över 300 deltagare, 70 talare från en stor bredd av aktörer och 23 journalister på plats blev premiären väldigt lyckad! Vi har fått mycket positiv återkoppling från alla håll. Stort tack till...

Nu uppdateras färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom Bygg- och anläggning

Arbetet med att uppgradera färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom Bygg- och anläggning pågår och lansering sker i december. Inriktningen är ett ökat fokus på cirkulära affärsmodeller och ett förtydligat budskap till politiken. Genom att visa på möjligheter,...

Byggmaterialindustriernas inspel till regeringens klimathandlingsplan

Den 16 juni deltog Byggmaterialindustrierna på regeringens nationella klimatmöte. Att näringslivet är möjliggörarna för omställningen är tydligt. Byggmaterialindustrierna lyfter i ett inspel till klimathandlingsplanen viktiga frågor som kan bidra till omställningen i...

Materialförsörjningen för samhällsbyggande behöver större fokus

  Sårbarheten i materialförsörjningen har blivit tydlig de senaste åren. Att kunna bibehålla grundläggande funktioner i samhällsbyggandet är en hörnsten i samhället, både i goda tider och i kris. Tillgången på byggmaterial är dessutom en förutsättning för de...