Passa på att registrera dina Byggvarudeklarationer i det nya digitala verktyget eBVD 2015. Under perioden fram till 15 augusti erbjuder vi 10 % rabatt till alla nya kunder som skapar konto i eBVD-verktyget. Läs mer här.