Många av våra medlemsföretag kan söka bidrag till utvecklingsprojekt från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Det kan handla om att utveckla något för en minskad klimatpåverkan, tekniska innovationer, användbara appar, bättre arbetsmiljö eller något annat som skulle utveckla byggbranschen. Det är främst företag som även är anslutna i Byggföretagen som kan söka. Den som driver projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i ett företag anslutet i Byggföretagen. Vad har du för idé?

Sök bidrag till utveckling: https://lnkd.in/g52RpQW