På Stålbyggnadsdagen inbjöd Plåt & Ventföretagen en samlad grupp från Byggmaterialindustrierna att diskutera hur man bäst samverkar  för ett hållbart byggande.

Panelsamtalets deltagare från de olika materialdisciplinerna framhöll bland annat följande viktiga punkter:

  • Riktig och relevant fakta om byggmaterialen med information som har stöd i vetenskapen
  • Funktionsbaserade byggregler
  • Långsiktiga regler
  • Transparens om för och nackdelar med materialsorterna

Konklusion: RÄTT MATERIAL PÅ RÄTT PLATS

Läs mer här