Effektivisera Sveriges byggnation – det är både ekonomiskt och energigivande

Tillsammans med flera företrädare från Byggsektorn efterfrågar Byggmaterialindustrierna en plan från regeringen för att få fart på energieffektiviseringen.

Anneli Kouthoofd vd Byggmaterialindustrierna nämner behovet av incitament för klimatomställning.

”Vi behöver stimulera renoveringen och få effektiva styrmedel. Att energieffektivisera är rätt så väl ekonomiskt som miljömässigt. Vi får en bättre chans att nå klimatmålen och det är energigivande för Sverige som nation med sysselsättning och bättre byggnader.”

Planen bör bland annat innehålla flera åtgärder:

  1. Kartlägg och beakta de samhällsvinster som uppstår när man energirenoverar.
  2. Ge incitament att genomföra för klimatomställningen.
  3. Erbjud gröna lån med fördelaktig ränta för energirenovering av fastigheter.
  4. Skärp tillsynen av ny- eller ombyggda hus genom att mäta och verifiera energianvändningen.

Vi står inför ett avgörande strategiskt val när det gäller hur vi ska återstarta ekonomin. Genom att samordna renoveringsbehovet av det befintliga byggnadsbeståndet med energieffektivisering av bostäder och lokaler, så kan regeringen skapa stora mängder av nya, gröna jobb.

Se artikeln i sin helhet hos Dagens Samhälle >>