– Klimatavtrycket vid bostadsproduktion är en stor utsläppskälla. Vi kommer nu kunna styra mot en minskad klimatpåverkan och på sikt ställa minimikrav på aktörerna inom bostadssektorn, säger bostadsminister Per Bolund.

För att berörda aktörer ska ha förutsättningar att leva upp till kravet behöver vissa förberedande åtgärder vidtas. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta ett införande.

Boverket ska:

  • utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader,
  • utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration träder ikraft,
  • utveckla informations- och vägledningsunderlag, samt
  • ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan.

Läs mer här på regeringens webbsidor.