Idag går Byggmaterialindustrierna ut med ett pressmeddelande om hur vi ser på delning av produkt- och miljödata. Vi vill visa vägen framåt, för ett digitaliserat, öppet informationsflöde med aktuell, spårbar produktinformation som byggmaterialföretagen har rådighet över.

 

Pressmeddelande 200629:

Branschen tar ställning för säker hantering av produkt- och miljödata.

Byggmaterialindustrierna verkar för ett gemensamt system och en plattform med ett gemensamt standardiserat språk. På ett både säkert och resurseffektivt sätt ska det vara möjligt att dela produkt- och miljödata som tillvaratar företagens kunskap. Byggmaterialindustrierna värnar också byggmaterialföretagens verksamhet, affärskritiska information och framtid.

Sedan 30 år tillbaka har byggmaterialföretagen registrerat sina produkters innehåll i branschens gemensamma Byggvarudeklaration, BVD. 2015 tog branschen ett samstämmigt beslut om att digitalisera innehållet för framtida behov och ett e för elektroniskt lades till eBVD. I ett gemensamt ställningstagande sluter nu byggmaterialbranschens organisationer upp bakom det branschgemensamma formatet eBVD och för samverkan kring en plattform.

– För att säkerställa att vi kan möta kraven som ställs på ökad information kopplat till hållbarhet och produktinformation samtidigt som vi värnar leverantörernas produktutveckling, behöver vi tillsammans utveckla bra och säkra överföringsmetoder av digital data i branschen, säger Andrew Kristensen VD på Weber Saint-Gobain Sweden.

Produkt- och miljödata ska fortsatt erhållas i eBVD-formatet och via de möjligheter som eBVD-systemet erbjuder för att dela data: XML-fil, WEB-api etc. Informationen ska vara transparant samtidigt som innovationer skyddas och uppmuntras.

Läs hela pressmeddelandet här >>

 

BMI Ställningstagande Produkt o Miljödata
BMI Faktaunderlag Ställning Produkt o Miljödata