Byggmaterial – rätt material på rätt plats, för framtiden

Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara materiallösningar.

Materialkombinationer i utveckling

Utveckling av nya hållbara byggmaterial och digitalisering i både bransch- och industriprocesser präglar våra medlemsföretags arbete.

Byggvarudeklaration eBVD

eBVD är Sveriges största branschgemensamma databas med information om byggvarors miljöpåverkan.

Byggmaterialindustrins röst

Vårt uppdrag är att vara den samlade byggmaterialindustrins röst och tillsammans säkra ett hållbart byggande.

Nya BBR – allmänna råd ska ersättas

Boverkets byggregler – allmänna råd ska bort Boverket avser att göra om Boverkets byggregler BBR ordentligt och avser till exempel att ta bort de allmänna råden helt.  Boverket informerade i veckan som gått, vid Boverkets byggråd och vid möte med Byggsektorns...

läs mer

Medlemsnyhet: “Koppar är grönt”

I en debattartikel i tidningen Byggindustrin slår Hannu Heiskanen, ordförande för branschorganisationen Scandianvian Copper Development Association (SCDA), tillika Byggmaterialindustriernas medlem, fast att koppar är ett hållbart byggmaterial. Hannu Heiskanen menar...

läs mer

Medlemsnyhet: Bra inomhusluft – dygnet runt

Vår medlem Svensk Ventilation släppte i våras en ny sammanställning av studien "Jämförelse mellan FX- och FTX-system", där fokus ligger på inomhusluft i flerbostadshus. Studiens syfte är att bidra till förståelse om vad som krävs för att kunna garantera god...

läs mer

Regeringsuppdrag klimat

- Klimatavtrycket vid bostadsproduktion är en stor utsläppskälla. Vi kommer nu kunna styra mot en minskad klimatpåverkan och på sikt ställa minimikrav på aktörerna inom bostadssektorn, säger bostadsminister Per Bolund. För att berörda aktörer ska ha förutsättningar...

läs mer

Vi måste förnya ABM

Byggmaterialindustriernas Regelutskott förbereder nytt ABM. ABM behöver förnyas och utskottet inom Byggmaterialindustrierna har dels diskuterat på vilka punkter avtalet behöver förnyas och dels vilka punkter som är viktiga i den pågående AB-uppdateringen. Vi har...

läs mer

Twitter

Debatt: Ministern måste reformera kommunernas tillsyn https://t.co/zFWy4uXQO7 @bolund #arbetsmiljö #skolan

Idag släpps äntligen vår nya rapport: Fossilfritt, förnybart, flexibelt – framtidens hållbara energisystem. En vision om hur vi når en hållbar framtid.
https://t.co/WCo7Ums0be
#skarptläge

Our November newsletter is available https://t.co/RM2g1sqcE1 @Standards4EU @EU_Growth @HousingEurope @EUConstruction @EP_Industry

Älvsbyhus: "Orimligt med olika tolkningar av befintliga byggregler" Att kommunerna tolkar Boverkets byggregler olika är en fråga som det har flaggats för från hustillverkarna under en längre tid. https://t.co/y4DyjSmVNW #bopol

Bra innehåll (!) på BASTA-dagen och intressanta nyheter! SCIP och APP (info Kemikalieinspektionen) om innehållet av varor - i jakten på en hållbar samhällsbyggnation. #byggmaterialinnovation #ivl

Load More...

Om byggmaterial i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i byggmaterialindustrin. Vårt nyhetsbrev utkommer 6 ggr per år.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter