Byggmaterial – rätt material på rätt plats, för framtiden

Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara materiallösningar.

Materialkombinationer i utveckling

Utveckling av nya hållbara byggmaterial och digitalisering i både bransch- och industriprocesser präglar våra medlemsföretags arbete.

Byggvarudeklaration eBVD

eBVD är Sveriges största branschgemensamma databas med information om byggvarors miljöpåverkan.

Byggmaterialindustriernas ställningstagande

Byggmaterialbranschen tar ställning: För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata.

100 byggmaterialinnovationer

Byggmaterialindustrierna har gjort ett urval av 100 exempel på byggmaterialinnovationer som vi anser leder till ökad hållbarhet.
Varje innovation stödjer ett av målen i Agenda 2030. Här presenteras samtliga innovationer löpande.

Nordbygg2020 blir Nordbygg2021!

Nya datum för Nordbygg2021 är 20 - 23 april. Stockholmsmässan beslöt ställa in mässan nu i april på grund av Coronaviruset. Föga kunde vi ana hur länge krisen skulle vara och behovet av distans fortgå. Det råder fortfarande reseförbud och restriktioner kring...

läs mer

eBVD – lär på distans 5 maj

eBVD är en branschstandard och innehållsdeklarationen registrerar du miljö- och hälsoinformation om produkter som ingår i ett byggnadsverk eller anläggning. Systemet för eBVD fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina...

läs mer

Twitter

#65 Behandlingen med Liwa OdorControl är permanent vilket gör att behovet av ytterligare behandlingar minimeras vilket bidrar till en stor miljöfördel.
https://t.co/mCB2ML8SR1
#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

#64 Vegtechs Hydropack Sedum-ört-gräs är ett multifunktionellt system som fördröjer dagvatten, temperaturutjämnar byggnaden samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden. https://t.co/3f4drF6oVu
#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

#63 GreenCoat är SSABs varumärke för miljömedvetna och innovativa färgbelagda produkter för byggnadsindustri. En av faktorerna som gör GreenCoats produkter hållbara är deras patenterade teknik för ytbeläggning. https://t.co/ioWiskm6dL
#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

#62 Ecophon har lanserat vägghängda akustiska bafflar som kombinerat med Ecophons akustiska moln hejdar effektivt ovälkommen ljudutbredning. Läs mer: https://t.co/2m8MuAStGP

#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

#61 Forbos Marmoleum är världens första C02-neutrala halvhårda golv som i huvudsak produceras av naturliga, återvunna och förnybara råvaror som linolja, trämjöl, tallolja, jute, kalksten och naturliga färgämnen. https://t.co/YVhEdrHhFT

#byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

Load More...

Om byggmaterial i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i byggmaterialindustrin. Vårt nyhetsbrev utkommer 6 ggr per år.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter