Byggmaterial – rätt material på rätt plats, för framtiden

Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara materiallösningar.

Materialkombinationer i utveckling

Utveckling av nya hållbara byggmaterial och digitalisering i både bransch- och industriprocesser präglar våra medlemsföretags arbete.

Byggvarudeklaration eBVD

eBVD är Sveriges största branschgemensamma databas med information om byggvarors miljöpåverkan.

Byggmaterialindustrins röst

Vårt uppdrag är att vara den samlade byggmaterialindustrins röst och tillsammans säkra ett hållbart byggande.

100 byggmaterialinnovationer

Byggmaterialindustrierna har gjort ett urval av 100 exempel på byggmaterialinnovationer som vi anser leder till ökad hållbarhet.
Varje innovation stödjer ett av målen i Agenda 2030. Här presenteras samtliga innovationer löpande.

Byggmaterialindustrin riskeliminerar

Våra tillverkande företag inom byggmaterialindustrin arbetar intensivt just nu med att planera dagen, framtiden och riskeliminera: ta hand om och skydda så väl arbetsprocesser som arbetsplatser och framför allt sina medarbetare. Varje företag arbetar utifrån de...

läs mer

Byggsamtalen from our point of view

19 februari har statsministern tillsammans med ett antal andra involverade ministrar kallat till så kallade Byggsamtal. Det är en del andra frågor på agendan än de som rakt berör byggmaterialindustrin men eftersom hållbart byggande stod som punkt på agendan har vi...

läs mer

I samtal med Boverket om nya byggregler

I början av februari kallade Boverket branschen till rundabordssamtal om inriktningen för att utforma nya byggregler. Arbetet har satt igång med väldig fart och första kapitlet om buller, vilket ses som ett pilotavsnitt, har redan dragit igång. (Här har...

läs mer

Summering av årets medlemsnyheter

Så var det dags att tacka för detta året, vilket vi gör genom att summera årets medlemsnyheter – till nytta för dig som missat vad våra medlemsföretag- och organisationer har att erbjuda eller för dig som bara vill ha en återblick.

läs mer

Medlemsnyhet: Byggintegrerat solcellstak

Efterfrågan på solcellspaneler fortsätter att öka i Sverige, och det finns inget som tyder på att det kommer minska. Som ett resultat av detta lanserade Byggmaterialindustriernas medlemsföretag Lindab ett nytt taksystem med integrerade solceller tidigare i år.

läs mer

Twitter

#44 Världens första ekologiska takbeläggning helt baserad på naturliga råmaterial Läs mer: https://t.co/BnSyXZpMBH #byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

#43 Målsättning att skapa en mer miljömedveten byggkonstruktion med hjälp av stål med biobaserad färgbeläggning. Läs mer: https://t.co/sj7FjI2sgC #byggmaterialinnovation #byggmaterial2030

Medlemsnyhet: Cirkulär hantering av bergmaterial - Byggmaterialindustrierna

Cirkulärt och smart! Klassa entreprenadberg som biprodukt , främja en hållbar cirkulär ekonomi OCH god infrastruktur! Lär mer om berg från SBMI #byggmaterialinnovation #bopol https://t.co/c0JR2v0Yzf

Hur kan vi skapa bättre koppling mellan universitet, högskolor & näringsliv/offentlig sektor i arbetet med innovationer. Tema på @IQSamh & CMB (Centre for Management of The Built Environment) workshop idag. Arbete med nyttiggörande,3e uppgiften, bör värderas högre var ett förslag

Load More...

Om byggmaterial i media

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i byggmaterialindustrin. Vårt nyhetsbrev utkommer 6 ggr per år.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter