Bygg- och anläggningssektorn står för 21 procent av Sveriges klimatpåverkan. I sektorns gemensamma färdplan för fossilfri konkurrenskraft samverkar ett stort antal företag och organisationer mot målet att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Nu tas ytterligare ett steg för att öka takten på färdplanens implementerings- och innovationsarbete.

Läs mer här