Boverkets byggregler – allmänna råd ska bort

Boverket avser att göra om Boverkets byggregler BBR ordentligt och avser till exempel att ta bort de allmänna råden helt.  Boverket informerade i veckan som gått, vid Boverkets byggråd och vid möte med Byggsektorns företrädare, mer ingående att det nya regelverket ska ha nya grundförfattningar, inga allmänna råd och då heller ej några hänvisningar till standarder eller detaljer. Standardiseringen får därmed en annan roll och ett väsentligt större ansvar läggs på byggsektorn som man önskar ”professionalisera”.

Rollfördelning framåt? 

Frågor reses förstås från branschen om makt-och ansvarsfördelning, om vem som ska kontrollera att standarderna är de rätta och följs etc. Vi inväntar ju också slutbetänkandet från Kommittén för Modernare Byggregler! Men arbetet med BBR:s omdaning ska börja nu och man avser ta ett kapitel i taget; börja med buller; och nya BBR ska vara klart om fem år.

Detta innebär en stor omställning för Boverkets personal och med all säkerhet även för och för oss inom byggmaterialindustrin i samverkan med myndighet, SIS och byggsektorns aktörer. Se anteckningar från mötet i torsdags inom kort: Boverkets byggråds hemsida.