Byggmaterialindustrierna välkomnar Ola Månsson som ny ordförande

Ola Månsson tillträder som ny ordförande för Byggmaterialindustrierna. Han kommer närmast från Sveriges Byggindustrier där han lett utvecklingsarbetet de senaste sex åren och har också erfarenhet från entreprenörs- och installationsledet i sina tidigare tjänster i bygg- och fastighetsbranschen hos. Skanska, Hifab och NVS Installation AB.

– Ola är en mycket välkänd profil i byggbranschen. Han har en stark vilja att samla branschens krafter i att vara en effektiv, ansvarstagande aktör i ett hållbart samhällsbyggande, säger avgående ordförande Fredrik Winberg.

Erfarenheten från hela processkedjan kommer till gagn för framtidens digitalisering, större erfarenhetsutbyte och snabbare hantering samt att i kombination med materialbranschens specialistkunskaper bygga bostäder med rätt material för rätt funktion. Ola kombinerar sin roll som ordförande i Byggmaterialindustrierna med andra, för honom, nya positioner i branschen

– Min ambition är att hitta synergier som gynnar en mer holistisk syn i branschen, där vi hjälps åt och skapar dialoger och samverkansmodeller. Det mår affärsverksamhet, människor och byggnaderna bra av, säger Ola.