Boverkets nystartade byggskadefunktion ska identifiera, utreda och förebygga systematiska fel inom byggandet. Genom ett proaktivt arbete och dialog med byggbranschen vill Boverket bidra till ett mer hållbart byggande, en bättre inomhusmiljö och minskade samhällsekonomiska kostnader för fel, brister och skador i våra byggnader.

Byggskadefunktionen är ett delresultat av Boverkets regeringsuppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö. Målet är att så tidigt som möjligt identifiera systematiska fel för att förhindra att de leder till utbredda skador.

Läs mer om funktionen på Boverkets webbplats.