Digital miljöinformation gör det effektivt att tillhandahålla och använda miljöinformation för byggmaterial. eBVD baseras på en branschstandard med ett tillhörande verktyg där man registrerar miljö- och hälsoinformation om produkter som ingår i ett byggnadsverk. Vill du lära dig mer om eBVD?

Nu finns nedanstående event att anmäla sig till: