Miljödepartementet i Finland och Boverket i Sverige tog i veckan som gick initiativ till att samla de nordiska byggmyndigheterna och de främst engagerade inom akademi och byggbransch. Forumet är organiserat i samarbete med Nordiska ministerrådet efter att ministrarna träffades 2018 för att påbörja arbetet med nordisk harmonisering av åtgärder för minskat klimatutsläpp.

Syfte och mål med Nordic Climate Forum

Syftet med detta första möte är att inleda en dialog om nordisk strategi för att styra klimatpåverkan från den byggda miljön för att minska byggbranschens klimatutsläpp. Målet är ett nordiskt samarbete och genomförande av beslut om nordisk harmonisering av byggförordningar. Detta övergripande mål kommer alltså från mötet med Nordiska ministerrådet den 29 maj 2018 i Stockholm. De nordiska länderna önskar nå en gemensam bild av Nordens situation när det gäller föreskrifter om klimatpåverkan från den byggda miljön ur ett livscykelperspektiv och en gemensam syn på forsknings- och kunskapssituationen. Målet är också att identifiera områden för nordisk harmonisering, metodutveckling, digitalisering och framtida samverkan.

Var ska vi börja? Med vad? Hur snabbt?

Matti Kuittinen från det finska energiministeriet inledde, följt av varje nordisk ministers förhoppning om ett gott, klarsynt och initierat samarbete där de nordiska länderna verkligen kan göra skillnad. Därefter följde dagen efter punkter från expertis med rundabordsdiskussioner om vad vi kan harmonisera, varför vi ska göra det och vad vi ska börja med. Martin Erlandsson från IVL talade om vikten av digitalisering av innehållsdata och där är inte Levels, företrädda av Josefina Lindblom lika angelägna och systemet Levels har tagit höjd för vilka data och hur dessa bör jämföras men har inte alls sett på vilket sätt våra digitaliserad system ska finna dem. Det får marknaden sköta, menade ett antal representanter.  Huvudsaken är  att vi harmoniserar vad som ska vara definierat och jämförbart avseende innehåll och hur det ska definieras.

Ett gemensamt måldokument NU – i Reykjavik?

I gruppen där Byggmaterialindustrierna deltog var vi efter ett antal rundor tämligen ense (efter en del diskussioner om Big Data, gemensamma datasystem etc.) att det viktiga för våra nordiska ministrar är att sätta mål; skriva under ett gemensamt styrdokument om hur vi i Norden ska kunna styra våra verksamheter mot noll i klimatutsläpp och vad vi ska börja med NU:

Matti Kuittinen replikerade snabbt på vår önskan om en gemensam strategi och en uttalad första agenda och meddelade att nästa vecka (dvs vecka 41) ska de nordiska minstrarna samlas i Reykjavik för ett samrådande möte. Det mötet hoppas vi blir startskottet för en nordisk god samverkan mot noll-visionen. Väl mött!

Allt material finner ni så småningom på hemsidan för Nordic Climate Forum.