För framtiden i nya byggregler

Kommittén för moderna byggregler har haft rundabordssamtal med Byggmaterialindustrierna och samhällsbyggnadssektorns medlemsorganisationer . Första delen handlar främst om standarder och inför sommarens och kommande arbete har vi inom Byggmaterialindustrierna lämnat en rad svar och synpunkter på kommitténs uppmaning.

Vi anser till exempel att det ska vara fri tillgång till standarder BBR hänvisar till och att staten kan ta ett större ansvar för standardarbetet och accentuerar att finansieringen av SIS är en central fråga.

Vi tycker också att ”bör SKA bort” och de allmänna råden innehålla minst två exempel så att begripligheten och förmågan att kunna följa och följa upp byggreglerna ökar.

Läs hela vårt svar här.