genomskinligt trä byggmaterialinnovation transparent byggmaterialindustrierna skogsindustrierna

Bild från Skogsindustrierna.se

Redan under 2016 lyckades forskare på Wallenberg Wood Science Center, WWSC KTH, ta fram ett transparent trä. Nu har forskare vid avdelningen fiber- och plymerteknologi, KTH och WWSC, utvecklat ett transparent trä som även klarar av att reglera och lagra värme.

I framtagningen av det nya materialet har forskarna utgått från björk där man avlägsnat träets lignin, eftersom detta är den komponent som absorberar mest ljus. De porösa utrymmena som finns kvar fylls med en polymer som matchar träets brytningsindex och blir därmed genomskinligt. För att göra materialet värmereglerande har man tillsatt energilagrande material i träet, i detta fall en icke-giftigt och biologiskt nedbrytbar polyetylenglykol (PEG).

Målet är att det transparenta träet ska bli en av lösningarna på framtidens energiförsörjning inom byggsektorn då det ska kunna användas som fönster och som kombinerad solcell och huspanel. Fördelarna med det genomskinliga träet är många: råmaterialet är förnybart, kostnadseffektivt och hållbart.

Läs mer om denna byggmaterialinnovation på Skogsindustriernas hemsida.