tmf agenda 2030 byggmaterial byggmaterialinnovation

Byggmaterialindustriernas medlemsorganisation TMF – trä- och möbelföretagen satsar nu stort på sitt långsiktiga hållbarhetsarbete, och har utifrån FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, formulerat egna mål och visioner för branschen.

TMF har identifierat och fokuserar på 11 utvalda hållbarhetsmål som är betydande för trä- och möbelindustrin. Läs mer om hur branschen ska arbeta för att uppnå dessa på TMFs hemsida.

Ladda ned broschyren “TMF:s arbete för en hållbar utveckling”.

 

Svensk trä- och möbelindustri ska

  • vara föregångare inom cirkulär ekonomi och utveckling/implementering av cirkulära affärsmodeller med ökad kundnytta.
  • endast nyttja träråvara som härrör från hållbart skogsbruk.
  • präglas av industriella processer med slutna materialflöden och eliminering av spill och avfall.
  • vara fossilfri i sina egna produktionsenheter.
  • fasa ut klassade kemiska ämnen och leverera giftfria produkter.
  • till minst 70 % utnyttja fossilfria transporter.
  • implementera systematiskt arbetssätt för att säkra socialt ansvarstagande i alla produktionsled.