Byggmaterialindustriernas medlemsorganisation Svensk Byggplåt har under hösten lanserat kampanjen “Extra lång hållbarhet: 100 år, 100 %, 100 sätt” med syftet att uppmärksamma byggplåten som återvinningsbar, återbrukbar samt dess motståndskraft och hållbarhet. Man vill öka kännedomen om byggplåtens miljöfördelar och visa på branschens ansvarstagande och arbete med hållbarhetsfrågor.

Medlemmarna i Svensk Byggplåt antog innan sommaren en hållbarhetsförklaring där man konstaterar byggplåtens tre viktiga egenskaper:

1. Byggplåten har 100 års beständighet

Byggplåten består av motståndskraftiga stål och metaller som korrekt utförda och underhållna är funktionella på tak och fasader i över 100 år. Byggplåten är lätt och stark, egenskaper som minskar belastning och slitage.

2. Byggplåten är 100 % återvinningsbar

Återvinning av byggplåt är en 200-årig tradition och stål är världens mest återvunna material. Stål och metaller förbrukas inte, utan kan återvinnas om och om igen, utan att tappa i kvalitet.

3. Byggplåten har 100 sätt att återbrukas

Vid rivning kan byggplåten återbrukas genom att exempelvis flyttas till annan byggnad eller återbrukas i interiör och möbler. Spillmaterial vid tillverkning kan också återbrukas och uppgraderas till helt nya produkter. Med kreativitet blir materialet gränslöst.

 

Läs Svensk Byggplåts hållbarhetsförklaring i sin helhet här >>