Återvinningsgraden av befintligt stål är idag nästan 100 procent och något det talats mycket om. Men nu har medlemsorganisationen Stålbyggnadsinstitutet (SBI) siktet inställt på något som det pratats betydligt mindre om inom stålbyggnadsbranschen, nämligen återbruk.

Stål är ett naturligt material och 100 procent återvinningsbart vilket såklart för med sig miljöfördelar. Även om återvinning av stål är ett bra alternativ för att spara på jordens resurser så strävar SBI efter att fortsätta utveckla stålets livscykel. Fokus ligger nu på att underlätta återbruket av material utan omsmältning.

Ett led i att uppmärksamma stålets förmåga till återbruk är genom tempotävlingen Steel Race Reuse som SBI anordnar tillsammans med Sveriges Arkitekter. Tävlingen fokuserar på cirkulärt tänkande men också på kreativitet och att hitta nya perspektiv. Arkitekter har 72 timmar på sig att skicka in ett bidrag och det vinnande bidraget byggs sedan upp i samband med arkitekturgalan.

I år stod den Malmöbaserade arkitekten Ludvig Hofsten för det vinnande bidraget ”I snitt”. Det vinnande bidraget bestod av lånade stålplåtar som med hjälp av snitt hakar i varandra och skapar på så sätt en naturlig låsning utan varken svets eller skruv. Konstruktionen gör att paviljongen med lätthet kan monteras ned, efter att den gjort sitt, och returneras till verkstaden och återbrukas.

Läs mer om SBI’s satsning på återbruk av stål >>

Läs mer om “I Snitt” och Steel Race Reuse >>