Den nya generationen isoleringsmaterial har en rad fördelar jämfört med de gamla. En uppenbar fördel är att de helt enkelt isolerar bättre.

Kooltherm har ett lambdavärde på 0,020 vilket är nästan dubbelt så bra som traditionella material som mineralull och cellplast. Om man använder ett högeffektivt isoleringsmaterial som till exempel Kooltherm, så kan man minska tjockleken på en vägg med ca 30-50 procent jämfört med ett traditionellt isolerings-material. Detta innebär naturligtvis en stor ekonomisk fördel till exempel vid nyproduktion där varje centimeter boyta är värdefull.

Läs mer på www.kingspaninsulation.se


Bild: Projektet Focken i Västerås