I oktober i år öppnade en ny typ av skidbacke i Norden, en backe utan snö som byggts ovanpå energi- och förbränningsanläggningen Amager Resource Centre. Copenhill i Köpenhamn är ritad av det framgångsrika arkitektkontoret BIG och har ställt stora krav på innovativa och hållbara lösningar.

Det är Byggmaterialindustriernas medlemsföretag Derbigum som levererat takmembranet Derbigum GC Antiroot till byggnaden. Eftersom anläggningen kommer vara öppen året runt ställer detta höga krav på hållbarhet. Betongdäcket, som är den primära takytan, behöver skyddas mot väder och vind, samtidigt som skidbacken i sig ställer höga krav på robusthet. Takmembranet är dubbelarmerad och dess speciella egenskaper vad gäller robust- och täthet gör att den i stor utsträckning används på strukturer där höga krav ställs på säkerhet mot vatteninträngning, på t.ex. broar och i tunnlar och fungerar därför även optimalt för strukturer likt Copenhill.

Läs mer >>