Saint-Gobain Sweden stärker sitt hållbarhetsarbetet genom att etablera ett nytt verktyg för bedömning av byggprodukters hållbarhetsprestanda. Metoden kallas SCORE och används för att främja koncernens Eco-innovation arbete.

Genom SCORE metodiken kan man utvärdera produktens prestanda över hela dess livscykel. Utvärderingen sker inom fem kategorier: Energi & Klimat, Hälsa, Material & Cirkulär ekonomi, Vatten och Värdeskapande lokalt. SCORE tar även hänsyn till produktens koldioxidavtryck, återvinning och om den emitterar.

Sverige är det första landet där man valt att testa SCORE. Under våren har man gått igenom metodiken för de svenska byggprodukterna, och man har kunnat börja använda resultaten för att främja innovationsarbetet. Nu har Saint-Gobain börjat etablera SCORE i de övriga nordiska länderna.