I oktober 2019 blev det klart att Byggmaterialindustriernas medlemsföretag Ruukki Construction, som är ett dotterbolag till SSAB, officiellt ingår ett partnerskapsavtal med SSAB som är varumärkesägare till det innovativa och miljövänliga varumärket GreenCoat.

Avtalet innebär att Ruukki Constructions kan använda GreenCoat inom alla sina marknadsområden och är en steg på vägen till Ruukkis målsättning för en mer miljömedveten byggkonstruktion. Samma höst som avtalet med GreenCoat skrevs på undertecknade Ruukki även Ruukki World Green Building Councils vision om en helt koldioxidneutral byggindustri 2050.

Ruukki Constructions kunder har använt GreenCoats produkter under ett antal år nu och Jouni Metsämäki på Rukki Constructions tycker det är tillfredsställande att deras kunder uppskattar miljömedvetenheten när det gäller takprodukter. Han säger även att det visar på att vägen mot fler miljömässiga alternativ som Ruukki tog för några år sedan var rätt.

Läs mer >>